Home

Plan de masuri psi in scoli

6731 Modele de Decizii

PLAN DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE Scoala Gimnaziala Sugag. Nr. 119/10.02.2017 APROB DIRECTOR, Prof. RUSNEAC ANCA GHEORGHINA PLAN DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU LA CLĂDIREA SEDIULUI ȘCOLII GIMNAZIALE ȘUGAG f CUPRINS 1. DATE DE IDENTIFICARE 2 7. In zilele nelucrtoare, cu program redus ori alte situaii, n funcie de specificul fiecrei uniti, msurile operative ce necesit a fi luate vor fi stabilite la nivelul fiecrei uniti, acestea fiind analizate n prealabil i cu organele de pompieri i de specialitate. Cadru tehnic, _____CAPITOLUL 4. PLAN ANUAL DE MSURI PENTRU PREVENIRE PROCEDURA PSI în WORD -de adaptat de fiecare şcoală. M.E.C. - I.S.J. TIMIŞ GRUP ŞCOLAR AGRICOL ORŢIŞOARA JUDEŢUL TIMIŞ Str. Principală nr. 205 Tel. / Fax. 0256 233280 e-mail : gsaorti@yahoo.com sau gsao@operamail.com PROCEDURĂ OPERAŢIONALA CONSILIUL PROFESORAL M.E.C. - I.S.J. TIMIŞ PROCEDURA OPERAŢIONALA Ediţia _______1.

SCOALA GIMNAZIALA STRUNGA COM. STRUNGA, JUD. IASI NR. 750/02.10.2018 PLAN DE MASURI pentru asigurarea securitaţii si siguranţei elevilor în incinta şi în perimetrul unităţii şcolare Nr. crt. Obiective generale Obiective specifice Masuri/actiuni Responsabil Termen Indicatori de realizare 1. Diagnoza starii de siguranta a unitatii scolar materiale necesare instructajului de protectia muncii si psi in scoli. Cursuri Şcoala online Profesorul la clasă Ghid practic de pedagogie Resurse educaţionale interactive Revista cadrelor didactice Evenimente Diplome pentru eveniment conditiile privind distantele de siguranta la foc normate, se vor lua masuri compensatorii de aparare impotriva incendiilor. Art. 18. - La alcatuirea constructiilor si a instalatiilor, pe langa conditiile referitoare la riscul de incendiu, rezistenta, comportarea si stabilitatea la foc, prevazute la cap. II sectiunile 1 si 2 di - Începând cu data de 1.10.2015, în unitățile de învățământ din județ vor fi respectate cu strictețe dispozițiile prezentului Plan de măsuri. Art. 4. - Procesul de învățământ este protejat prin lege și nu poate fi perturbat de nicio persoană. Art. 5 Directorul scolii Consiliul de administratie 15 IX 2016 2. Intocmirea si reactualizarea documentelor de organizare si desfasurarea a activitatii ( program de masuri, planuri de protectie de evacuare, de interventie si completarea fiselor de instructaj pentru personalul scolii) Directorul scolii -Responsabilii PSI din scoli Administato

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR. Platoul si caile de acces din institutie se vor intretine astfel sa permita in caz de incendiu: - evacuarea nestingherita a personalului si bunurilor materiale; - accesul si interventia personalului si autovehiculelor de pompieri, in orice anotimp, ziua si noaptea spre fiecare cladire din incinta PLAN DE MĂSURI PRIVIND PREVENIREA ȘI CONTROLUL RĂSPÂNDIRII COVID-19 ÎN ȘCOALĂ Plan masuri COVID pt inceputul scolii aprobat 3 septembrie 2020. Descarcă document PDF. piabratianu 2020 Pia Bratianu Scoala pentru o Romanie Verde Scoala Zero Waste siguranta Simulare simulare evaluare nationala situatii de urgenta Top Scoli ziua.

(DOC) PLAN DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE Scoala Gimnaziala

Plan de prevenire si protectie - Anexa 7 DOCUMENTE SSM No Responses Instructiuni proprii specifice - cladiri scoala DOCUMENTE SSM No Responses » sept. 08 2012 Posted by eProfu at 2:48 PM. Plan de masuri SSM anual DOCUMENTE SSM No Responses. Tematici instructaje SSM Instructiuni proprii specifice - cladiri scoala: Laborator electronică CURRICULUM INVATAMANT LICE NORME DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I. Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai buneconditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, ingritatii corporale si sanatatii salariatilor sa a altor persoane participante la procesul de munca Reguli si masuri de prevenire a incendiilo PLAN DE MĂSURI. PENTRU SEZONUL DE IARN de căderi masive de zăpadă sau de alte fenomene meteorologice care pot afecta fluenţa circulaţiei rutiere (polei, ceaţă), pe principalele artere din localităţi. Asigurarea cooperării cu celelalte structuri ale MAI

- prevederile generale de prevenire a incendiilor din prezentele instrucţiuni - obligaţiile generale ale . salariaţilor pentru reducerea riscurilor de incendiu. (2) Este strict interzis : -Blocarea iesirilor de evacuare sau a căilor de acces. -Depozitarea de lichide combustibile la locul de munc Intocmirea unui plan de masuri igienico-sanitare in vederea prevenirii bolilor molipsitoare si mentinerii sanatatii elevilor Pregatirea din punct de vedere igienico-sanitar a claselor, protectia muncii, PSI, analize medicale Septembrie 2017 Directorii Sefii com.Met. PSI Masuri concrete de realizare la nivelul scoli Plan de prevenire si protectie. In urma evaluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru se stabilesc masuri de prevenire si protectie, de natura tehnica, organizatorica, igienico-sanitara si de orice alta natura, necesare pentru asigurarea sanatatii si securitatii angajatilor. Modelul pentru planul de prevenire si protectie este. Termen Indicatori de realizare Masuri / actiuni de Materiale Financiare Coordonator reglare 2. Organizarea activitatii compartimentului financiar - contabil si administrativ Management Acte normative in vigoare - Director Adm. financiar Adm. scoala 01.10.2017 Stabilirea responsabilitatilor membrilor compartimentului financiar - contabil s

27072734 Dosar PSI Scoli - [DOC Document

  1. Verificarea starii de curatenie si igiena Zilnic Scoala, WC, sali de clasa Personalul de ingrijire si intretinere Director - Plan de masuri pentru remedierea eventualelor deficiente constatate Implicare in masuri de sporirea sigurantei elevilor in spatial scolar Zilnic Scoala, WC, sali de clasa, microbus scolar Personalul nedidacti
  2. Regulile de comportare si masurile de protectie in caz de cutremur, trebuie sa le realizam inainte de producere, pe timpul producerii cutremurului si dupa ce miscarea seismica a trecut. Pentru protectie inainte de cutremur este necesar sa se realizeze masuri de protectie a locuintei si in afara acesteia
  3. ata
  4. Intocmirea unui plan de masuri igienico-sanitare in vederea prevenirii bolilor molipsitoare si mentinerii sanatatii elevilor Pregatirea din punct de vedere igienico-sanitar a claselor, protectia muncii, PSI, analize medicale Septembrie 2016 Directorii Sefii com.Met. PSI Masuri concrete de realizare la nivelul scoli
  5. Plan de masuri si program pregatire . Grafic simulari . Planificarea activitatilor . Teste, rezultate, centralizare, interpretare, prezentat parinti . PDI, plan managerial scoala . Raport de analiza pentru anul scolar anterior . Instructiunea de lucru privind intocmirea ofertei educationale . Site scoala . CV cadre didactice . Chestionare
  6. Elaboraţi un plan de pregătire şi răspuns a întreprinderii la infecţia COVID-19 21 III. Efectuaţi o evaluare a riscurilor 23 IV. Organizaţi procesul de muncă 26 V. Protejaţi şi sprijiniţi muncitorii 34 6. Planul de acţiuni şi măsurile subsecvente Anexa I: Planul de acţiuni și formularul de monitorizare pentru COVID-1
  7. fost necesar am stabilit plan de masuri remediale. Am urmărit procedurile existente. 2. In urma propunerilor CP si a aprobarii CA, am emis decizii de constituire a comisiilor si grupurilor de lucru la nivelul unitatii de invatamant, de constituire a comisiei SCMI, de asemenea a coordonatorilor structurilor unitatii. 3

(DOC) PROCEDURA PSI în WORD -de adaptat de fiecare şcoală

- dosarul cu decizii si dispozitii PSI: de la 200 lei - dosarul cu decizii si dispozitii Protectie Civila: de la 400 lei: Plan de interventie in caz de incendiu pentru diverse tipuri de obiective: - scoli si gradinite: 1000 lei - biserici: 1500 lei - restaurante mai mici de 500 mp: 1500 le MASURI PSI MINIME SI OBLIGATORIU A FI RESPECTATE PENTRU A PUTEA PREINTAMPINA APARITIA UNOR EVENTUALE INCENDII PE TIMPUL SEZONULUI RECE Adaugat la: 2014-12-06 / Sursa: WWW.IJSUNT.RO Numarul cel mai mare de incendii, in acest sezon, este datorat exploatarii in conditii necorespunzatoare sau cu defectiuni a mijloacelor de incalzire centrale si locale, urmata de aparitia unor evenimente nedorite Responsabil Parteneri Modalitati de monitorizare si evaluare Plan de masuri pentru prevenirea absenteismului si abandonului scolar in Scoala 1 Buftea Cadre didactice 30 sept.2013 Existenta Planului de masuri pentru prevenirea absenteismului si abandonului scolar Pirvu M-consilier educativ ISJ CJRAE Plan aprobat in CA Comisia de monitorizare - Plan de masuri pentru remedierea eventualelor deficiente constatate Verificarea prin sondaj a respectarii normelor PSI, protectia muncii, securitate si sanatate in munca Lunar si conform graficului activitatii Scoala Elevi Personal didactic si nedidactic Comisii si colective de lucru Prof, de serviciu Director Director adjunct Coordonator subcomisia pentru echivalarea in credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formarii continue; prevenirea si eliminare violentei / interculturalitate. subcomisia de disciplina (elevi-personal didactic si nedidactic) subcomisia pentru prevenirea actelor de coruptie in educati

Focul este un eveniment excepțional care poate apărea pe parcursul duratei de viață utilă a unei clădiri, implică arderea însoțită de căldură, flăcări, fum și gaze fierbinți. Obiectivele fundamentale ale strategiilor de luptă împotriva incendiilor sunt indicate prin Directiva Europeană 89/106 / CEE , care prevede că clădirile trebuie să fie proiectate, construite și. Tarifele expuse pot suferii modificari in functie de locatie, domeniu de activitate, riscuri sau complexitatea activitatii. Pentru o oferta personalizata va rugam sa completati formularul de comanda. Abonament SSM + SU (Protectia Muncii + PSI) de la 6 / lei pe luna. 1 salariat - 100 lei / trimestru. 2 salariati - 120 lei / trimestru

PROGRAM EVALUARE DE RISCURI (GRATUIT si NELIMITAT) UTILIZARE Inainte de a incepe puteti citi o prezentare a etapelor de realizare a evaluarilor de riscuri (click pe link). Cum se instaleaza si utilizeaza vedeti aici (click pe link). DESPRE PROGRAM Programul este bazat pe metoda Pece.Trebuie tinut cont ca este numai un instrument iar rezultatul depinde in Raportul anual de evaluare interna a calitatii educatiei 2015-2016; Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de bine, pentru clasele I-IV; Probleme organizatorice. Evaluare Nationala, admitere în liceu 2016, corigente. Raport CEAC. Situatiile prezentate de diriginti / învătători l Plan operational 2017-2018. DOMENIUL FUNCTIONAL: 1. DEZVOLTAREA CURRICULARA. O.1- Aplicarea curriculum-ului national si cresterea calitatii procesului de predare-invatare-evaluare. O.2- Elaborarea si personalizarea ofertei educationale in functie de nevoile specifice LTGC P.S.I.-S.U. Lista documentelor necesare : 1. Decizie de numire cadru tehnic 2. Decizie de numire a echipei de interventie si sprijin 3. Decizie privind instruirea personalului 4. Plan de instruire testare 5. Tematici pentru toate tipurile de instructaj 6. Fise de instruire completate la zi in urma instructajelor 7. Registru de consemnare efectuare instructaje cu semnaturile participantilor 8 De asemenea, s-a intocmit un Plan de masuri privind scoli au fost realizate o serie de activitati privind cunoasterea pe linie de protectie civila si PSI si aplicarea acestei in practica, cu ocazia celor 2 exercitii de evacuare (in caz de incendii si.

curs ssm, curs protectia muncii , curs inspector ssm , curs ssm 80 ore , curs ssm gratuit , curs inspector protectia muncii , cursuri ssm si psi , curs ssm 40 ore , cursuri de protectia muncii , curs inspector ssm 80 ore , curs de ssm , inspector ssm 80 ore , ssm.md , hrportal.md , contabilsef.md , ism.gov.md , hrportal.md , moldova , chisinau , ITM Chişinău , ITM Bălti , ITM Cahul , ITM. Exemplu de exercitiu de evacuare in caz de incendiu. In cele ce urmeaza, vom schita un exercitiu de evacuare in caz de incendiu (a unei situatii de urgenta) care are loc in cladirea unei scoli a carui scop este sa monitorizeze si sa evalueze activitatea personalului didactic si al elevilor in aceasta situatie. Cine participa la acest exercitiu

protectia muncii si psi Didactic

Reguli de urmat pentru persoanele confirmate pozitiv cu noul coronavirus ( Sars Cov 2) : Daca sunteti depistaţi cu rezultat pozitiv pentru Sars-CoV-2 la testarea RT-PCR aveti obligatia sa ii comunicati medicului de familie acest rezultat, dar şi locul în care ati hotărât să va izolati pentru următoarele 14 zile Noutati pe site-ul Evaris.ro. Abilitare 2010 2010.11.23 Certificat de abilitare nr. 0081/PS 30/09/2010 - Evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala, eliberat pentru EVARIS CONSULTING SRL; HG 1425/2006 Republicata 2010.11.03 HG 1425/2006 Republicata - Norma metodologica de aprobare a Legii nr.319/2006 - cu modificarile din 2010; Plan de masuri de prevenire si protectie. Buna ziua la toata lumea.Va rog daca puteti sa ma ajutati cu documentatie completa pentru o scoala de soferi. Instructiuni proprii, evaluari, plan de prevenire si protectie, pentru toate posturile din scoala de soferi sau partial: profesor legislatie rutiera, instructor auto. Multumesc anticipat. nelu1safir@yahoo.co

Pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia de a intocmi un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii Metode de combatere a violentei in scoala Joi, 01 Iulie 2010 02:00 Arhiva People - Psihologia educatiei Violenta este dezorganizarea unui sistem personal sau social care se traduce printr-o pierdere a integritatii (fizice, materiale, psihice) PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje 2.11.2017 4 an Tel scoala Masuri de sprijin pentru educaţia incluzivă** * Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ special COLECTIVUL P.S.I. Se aproba, Director, Prof. PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU ANUL SCOLAR 2008-2009 Nr. crt. 1. 30.X. a.c. 30.X. a.c. Efectuarea instructajului de PSI la. Primim multe solicitari de la clientii nostrii despre SSM si PSI iar prin acest articol ne-am gandit sa raspundem la cateva intrebari esentiale care clarifica cat de cat domeniile de SSM si PSI. De ce SSM (protectia muncii) si PSI (prevenire si stingere incendii) Este doar o obligativitate legislativa, sau are un substrat mai profund

Dacă locul dvs. de muncă a fost închis o perioadă din motive legate de COVID-19, concepeți un plan pentru momentul în care activitățile vor fi reluate, având în vedere condițiile de sănătate și securitate. Recomandăm ca în planul dvs. să luați în calcul următoarele Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 de lei la 5.000 de lei neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiei de a elabora scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite prin lege, potrivit art. 44, alin. IV., lit

Plan De Aparare Impotriva Incendiilo

Va prezentam un model dosar SSM pentru o firma cu activitate de Programare Software. Documentele se vor personaliza pentru fiecare tip de activitate economica. Dianex Serv SRL intocmeste pentru specificul firmei dvs. dosarul SSM care cuprinde: I. Documente protectia muncii personalizate pentru profilul fiecarei societati in parte © Scoala Speciala Tichilesti | Servicii profesionale de Creare Site si hosting oferite de CostiDesig 2.3. Tehnologia de executie, materiale utilizate si masuri de protectia muncii si PSI la efectuarea lucrarilor 2.4. Standarde si normative de referinta 2.5. Utilaje si echipamente utilizate Plan de situatie 01 2. Plan instalatii electrice parter 02 seama de masuri in vederea comasarii unor activitati si reducerii numarului de spatii i Exemplu de metodologie privind evaluarea internă a riscurilor operaționale generate de sistemele informatice Managementul riscurilor Continuity Plan). - existența unei locatii alternative de procesare a datelor - efectuarea back-up-urilor conform unor proceduri existent

•Lipsa avizelor PSI i a autorizafiilor sanitare de functionare In unitatile de Invatamant PLAN DE MASURI privind siguranta colara aferent anului colar 2018-2019 AVIZAT SUBPREFECT tot mai putini copii in gradinite si scoli; •Acte de violenta in unitatile de fnvatamant, cu precadere In centrele colare de PLANIFICAREA ŞI EXECUTAREA EXERCIŢIILOR PRIVIND MODUL DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE INCENDIU PLANIFICAREA DE CONTROALE PERIODICE 1`.Exerciţiile privind modul de intervenţie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul şi capacitatea de acţiune a personalului de la locul de muncă. Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută: a

Copiii din 36 de scoli din judet invata in niste cladiri care functioneaza fara a avea autorizatie de securitate la incendiu. Aceste sifre au fost facute publice in cadrul unei sedinte cu secretarii primariilor din judet care a avut loc azi, 10 aprilie, la Prefectura Maramures. Cpt. Marian Pitis, de la Inspectoratul pentru Situatii de. Foc de artificii. 62 de tone de petarde, confiscate De la inceputul actiunii pana in prezent s-au constituit 645 de dosare penale si au fost confiscate peste 62 de tone de articole pirotehnice din toate categoriile de pericol. Fata de cei care nu respecta legea si pun in pericol sanatatea publica, vom lua ca de fiecare data masuri

Mercurul din termometre urca in aceste zile pana la 39 de grade Celsius la umbra, motiv pentru care medicii atrag atentia ca e nevoie de prudenta cand vine vorba de vremea calduroasa de afara. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Masuri sanatate canicul Comunicari ISJ Dionisie Savin. Festivitatea deschiderii anului scolar 2018-2019 va incepe la SCOALA CRACAOANI- ora 9,00 SCOALA MAGAZIA- ora 10,00 SCOALA CRACAUL NEGRU- ora 11,00. septembrie 7, 2018 - S-a intocmit Plan de masuri iarna 2018-2019 ,aprobat de Presedinte CLSU si transmis la ISU Prahova si masuri specifice de prevenirea incendiilor pentru sezonul rece.Acestea au fost afisate la avizierul primariei si in locurile civice din comuna si publicate in ziarul local pentru informarea populatiei Cursuri si servicii SSM, PSI si RESURSE UMANE. PRO RISC SRL presteaza servicii de Protectia Muncii si PSI, evalueaza riscurile de accidentare si imbolnaviri profesionale, plan de prevenire si protectie, cercetare accidente de munca, plan de masuri, instruire SSM si PSI, organizeaza cursuri autorizate de Inspector de Specialitate Protectia Muncii, Inspector in Domeniul SSM, Specialist in.. Presteaza servicii de Protectia Muncii si PSI, evalueaza riscurile de accidentare si imbolnaviri profesionale, plan de prevenire si protectie, cercetare accidente de munca, plan de masuri, instruire SSM si PSI, organizeaza cursuri autorizate de Inspector de Specialitate Protectia Muncii, Inspector in Domeniul SSM, Specialist in Domeniul SSM.

Plan De Măsuri Privind Prevenirea Și Controlul Răspândirii

Efectuarea de ore in echipa in cadrul activitatilor de consiliere pe teme : rutiere,sanitare,combaterea prostitutiei si traficului de carne vie,educatie estetica,religioasa,aparare civica,PSI etc. Planificarea unor activitati practice de evacuare a cladirii in caz de incendiu sau alte dezastre Procentul de promovabilitate pe scoala este 99%, fata de 99,5% in anul scolar 2009-2010. La ciclul primar este un elev cu media scăzută la purtare sub 7, la învăţământul gimnazial nu există niciun elev cu media sub 7, la purtare RAPORT DE ACTIVITATE. SEMESTRUL I - AN SCOLAR 2013-2014. In semestrul I, anul scolar 2013-2014 ARIA CURRICULARA OM SI SOCIETATE a functionat avand urmatoarea componenta : 1. PASCU MIHAELA - profesor geografie-engleza, gradul I, titular, responsabil Arie curriculara. 2

Plan De Masuri Pentru Cresterea Sigurantei Elevilor in Scoal

Fise de vacantare Rapoarte scrise Plan de interventie Rapoarte scrise comisieide monitorizare a frecventei si notarea ritmică, comisia PSI in legătură cu modul de pregătire in caz de dezastre. Aprobarea comisiei de mobilitate Validarea raportului privind starea si calitatea invăţământului pe semestrul I. Aprobarea planului SCMI 202 Adresa de email a institutiei este destinata doar pentru primirea de sugestii, reclamatii si sesizari. Pentru anuntarea situatiilor de urgenta se va utiliza exclusiv numarul unic de urgenta 112. I.S.U. Bucuresti - Ilfo Acte necesare in dosarul SSM. feb. 19 2019. SSM. In momentul in care iti deschizi o firma auzi de la contabil, de la prieteni sau din online de dosarul SSM. In componenta acestui dosar, conform prevederilor legale, trebuie sa ai: 1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si actul constitutiv al societatii 17.dupa ce primesti autorizatia poti sa faci cele necesare conform obligatiilor ( masuri PSI , etc) 18.am data pe repede inainte ( e posibil sa mai fie si alte chestii de facut, e un exercitiu ceea ce am indicat de la 1 la 18). presupunem ca au trecut 200 de zile. ai inceput procedura aia acum 6.5 luni. constatare: scenariul asta e ceva. SCOALA SI GRADINITA :DRAJNA DE SUS-0244290018,DRAJNA DE JOS-0244290501,OGRETIN-0244290121. DISPENSAR UMAN: DRAJNA DE SUS-0724585159,OGRETIN-0769663479, DRAJNA DE JOS-0722792886. CAMIN CULTURAL:DRAJNA DE JOS. ASOCIATIA SPORTIVA Drajna de Jos . Unitati de cult: Drajna de Jos,Drajna de Sus,Ogretin,Faget,Pantesti,Mierla,Catunu PRIMA

PLAN DE ANALIZ ù I ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA SMARDIOASA -8'( 8/7(/(250$1 Capitolul I ± 'LVSR]L LLJHQHUDOH pag.2 -scoli 1 179 -FPLQH - - -licee - - 6 Se vor lua urmatoarele masuri de prevenire mentionate în planul de evacuare în caz de cutremure -efectuarea instructajelor de protectia muncii si PSI cu personalul nedidactic/didactic si elevii pe baza de semnatura Director irector parintii (sedinte, lectorate la nivel de scoala si clasa) Director Coordonator proiecte si programe Coordonator proiecte si programe Plan de masuri Compartimentul securitate si sanatate in munca 17-30 X.

Plan de Interventie PSI, Pas Cu Pas. Plan de Interventie PSI 2012. compartimentelor si spatiilor aferente constructiilor si spatiilor administrative trebuie luate masuri de reducere la minim a riscului de incendiu, Dosar PSI Scoli. Enviado por. roxane_36. Proiect Curs Ssm. Enviado por. Vali Dragu. plan interventie. Enviado por Plan de masuri Saptamanal Periodic Verificarea modului de efectuare a curateniei - controlul mixt conform planului întocmit de administrator - verificarea masurilor de remediere conform planului de masuri - referate de necesitate pentru achiziționarea materialelor de curățenie, reparatii Grafic control Referate de necesitate Evaluare la fat Actele necesare pentru autorizatia PSI. by PlandeAfaceri. in Cum sa infiintezi o firma. 0. Conform Hotararii de Guvern nr 625/2001,pentru obtinerea avizului/autorizatiei pentru prevenirea si singerea incendiilor - Autoriatia PSI, trebuie sa prezentati urmatoarele documente: 1. Avizul/autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor, alaturi. Plan de invatamant; HG 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. File: 0. Title: Reguli si masuri de protectie civila in institutiile de invatamant. File: 0. Title: Reguli de comportare in caz de cutremur