Home

Managementul riscurilor operationale

Implementarea sistemelor de control managerial

Managementul riscurilor operationale - Riscuri

  1. Managementul riscurilor operationale. Distribuie | | Distribuie. 19.07.2007. Riscuri operationale. Asa cum este mentionat la Prioritati punctul b) din sectiunea Introducere, trebuie descrisa politica sau strategia Asiguratorului privind diverse riscuri, inclusiv riscul operational, precum si metodele de identificare, evaluare, monitorizare.
  2. Partea I Managementul riscurilor Surse : International Association of Risk and Compliance Professionals (IARCP) Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP
  3. Managementul trebuie săştiefaptul căevaluarea riscului se realizeazăasupra riscurilor reziduale şinu asupra riscurilor inerente. Riscul inerent este acel nivel al riscului care existăînainte de aplicarea oricărormăsuride control, intern. Riscul rezidual este acel nivel al riscului care a rămasdup
  4. Managementul Riscurilor Operaționale - Riscul Generat de Utilizarea Tehnologiei Informației. București 16 Decembrie 2019 - 18 Decembrie 2019. Trainer: Theodor Adam, Victor Rotaru, Florin Andrei și Larisa Găbudeanu
  5. Managementul riscurilor organizaționale o abordare procesuală aplicativă. November 2018. Publisher: Editura Risoprint Cluj-Napoca. ISBN: 978-973-53-2181-9

Tratarea riscurilor implica abordarea uneia sau mai multor optiuni de abordare a riscurilor precum si implementarea acestor optiuni. Tratarea riscurilor poate impune un proces ciclic de: - evaluare a unui anumit tip de tratament; - decizia tolerabilitatii nivelului de risc rezidual; - generarea unui tratament nou de risc; - reevaluarea. Managementul riscurilor Conceptul de management al riscului Managementul riscului este un proces sistematic si iterativ pentru optimizarea resurselor in Registrul riscurilor operationale este structurat pe patru categorii: 1. Oameni 2. Procese 3. Sisteme/tehnologie 4. Exter 1. ADMINISTRAREA RISCURILOR OPERATIONALE 2 1.1 Definirea conceptului de risc operational 2 1.2 Evenimentul de risc operational 3 1.3 Gestiunea riscurilor operationale 5 1.4 Impactul financiar generat de un eveniment de risc operational 6 1.5 Pragul de declarare 8 2. BRD - Groupe Societe General 11 2.1 Istoric 11 2.2 Profil 12 3

Responsabilul de managementul riscului intr-o companie este persoana desemnata pentru a dezvolta strategiile de reducere a riscurilor pentru fiecare activitate a companiei. Managerul pentru risc trebuie sa inteleaga foarte bine intreg modul de functionare a afacerii si toate detaliile operationale, pentru a putea identifica potentialele. MASTER N MANAGEMENTUL RISCULUI N AFACERI INTERNAIONALE Managementul riscurilor operaionale la compania Jolidon Ionu BOBLC Tiberiu NANCU Alexandru NIU Rzvan RADU Alin VLAD Bucureti 2013 I. Prezentarea companiei.1 [Niu Alexandru] Grupul JolidonFondat n 1993 la Cluj Napoca, Romnia, Jolidon i-a ctigat poziia de lider incontestabil al pieei romneti. Management în asigurari. Pilon II: MANAGEMENTUL RISCULUI. Analiza si controlul riscului. Managementul riscurilor financiare si operationale. Control managerial. Pilon IV: DISCIPLINE COMPLEMENTARE. Drept. Matematica financiara si actuariala. Strategii si politici concurentiale în asigurari Managementul riscului. RENOMIA RISK MANAGEMENT este un serviciu in beneficiul clientilor nostri. Va vom asista in procesul de identificare, analiza si management al riscurilor afacerii dumneavoastra, in scopul stabilitatii si a dezvoltarii controlate. Echipa de ingineri de risc experimentati a RENOMIA foloseste standarde, metode cu efecienta. CAPITOLUL III - MANAGEMENTUL RISCURILOR OPERATIONALE....33 3.1. Necesitatea managementuluii riscurilor operationale..33 3.2. Managementul categoriilor de riscuri operationale.....34 3.2.1. Managementul riscului de decontare.....34 3.2.2. Managementul riscului sistemului informatic3

8 Managementul riscului, protecţia datelor personale şi securitatea informaţiei în cadrul organizaţiei Managementul riscului, protecţia datelor personale şi securitatea informaţiei în cadrul organizaţiei £ 3 managementul riscurilor operationale 3.1 necesitatea managementuluii riscurilor operationale 3.2 managementul categoriilor de riscuri operationale 3.2.1 managementul riscului de decontare 3.2.2 managementul riscului sistemului informatic 3.2.3 managementul riscului sistemic 3.2.4 managementul riscului de fraud Riscuri operationale: riscul comercial, riscul investitional, riscul de personal, riscul tehnologic, riscul IT&C; la managementul riscurilor asociate si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele asteptate. De asemenea, cursantii vor dobandi o imagine de ansamblu a utilizarii metodologiei COSO. in managementul riscului. No t iunea de management, sau de gestionare a riscurilor bancare include intreaga gam a de instrumente, metode, tehnici s i repere organizatorice utilizate pentru m a surarea s i controlul riscurilor in condi t ii de profitabilitate. Direc t iile de ac t iune in managementul global al riscurilor pot fi structurate dup.

Managementul Riscurilor Operaționale - Riscul Generat de

3.1 Aspecte generale privind riscurile si managementul riscurilor Riscul este o masura a potentialei imposibilitati de a atinge un obiectiv fixat. In cazul de fata obiectivele sunt legate de atingerea unui nivel-obiectiv al costurilor in cadrul unui proces de achizitie a unui produs/serviciu/lucrari, in conditiile mentinerii celorlalti. Managementul riscurilor in organizatii Managementul riscurilor reprezinta acea parte din cultura organizationala si suma proceselor, care sunt direct orientate catre gestionarea potentialelor oportunitati si reducerea efectelor adverse ale evenimentelor ce pot influenta obiectivele organizatiei Managementul riscurilor operationale pg.17 Riscul de credit pg.19 Riscul de lichiditate pg.23 Riscul de piata pg.27 Managementul riscului de piata pg.30 . Extras din document . Fara capacitatile intelectuale ale oamenilor, societatile de asigurare sunt doar cladiri dotate cu calculatoare Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor — toate procesele privind identificarea, evaluarea, luarea de mäsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodicä si v/ Sä asigure cä existä proceduri operationale corespunzätoare pentru admimstrare

Managementul Riscurilor Operationale Expunerile la riscul operational pot fi: expunerea resurselor materiale: generata de detinerea bunurilor materiale sau intangibile; expunerea resurselor financiare: detinerea de actiuni si instrumente financiare; Expuneri de raspundere: obligatiile impuse de sistemul legislativ Expunerea resurselor umane. Managementul riscului poate sa contribuie la maximizarea rezultatelor globale, daca este desfasurat intr-o maniera integrata, in domenii precum: - achizitia, testarea, operarea, mentenanta si casarea sistemelor informatice, impreuna cu interfetele acestora; - controlarea consecintelor riscurilor operationale generate de sistemele informatice Senioressays has you covered! We mercilessly handle the lock, stock and barrel of any assignment to your satisfaction. Our services which we provide at friendly rates are highly sought after attracting clientele from various parts of the globe

managementul riscurilor notiuni introductive one little bug, one big crash decembrie 2012 1 cuprins i. concept de risc si necesitatea managementului riscurilor ii. tabelul 3m - mic, mediu mare iii. metode de identificare a riscurilor iv Event Description. Institutul de Studii Financiare organizează în București, în perioada 21-22 iulie 2016, cursul Managementul Riscurilor Operaționale - Riscuri Generate de IT, traineri: Theodor Adam, Florin Andrei, Victor Rotaru.. Riscul IT este, de fapt, riscul la care o organizaţie este expusă şi care rezultă din folosirea sistemelor informatice. În cadrul programului de. Utilizand metode cantitative si calitative, evaluarea include atat examinarea riscurilor financiare cat si a celor operationale Controlul riscului incepe cu un management strategic de calitate. Managementul riscului este parte integranta a managementului unei afaceri, o functie de conducere, cu alte cuvinte Managementul riscului de intreprindere cuprinde toate aspectele legate de riscuri din cadrul companiei, inclusiv riscurile negocierii conditiilor de munca, cele ale inovatiilor si inventiilor, ale lipsei de viziune, ale ignorarii conditiilor de piata, precum si riscurile conflictelor de interese si asa mai departe

Acest proiect trateaza Jolidon - Managementul Riscurilor Operationale. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte Managementul riscurilor reprezinta partea componenta importanta a sistemului de control managerial intern a carui implementare obligatorie prin lege, va revine. - elaborarea metodelor si procedurilor operationale, conform Standardului 11 din Ordinul nr.946/200

CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL RISCURILOR/ CONTROL INTERN MANAGERIAL. Conducatorul unei entitati publice/private are responsabilitatea de a stabili sistemele de control intern/managerial, care vor avea la baza standarde de lucru. Astfel, fiecare institutie publica/privata va analiza sistematic, cel putin o data pe an, riscurile privind. Managementul riscurilor. Managementul timpului în proiecte. Marketing de proiect Cuvinte cheie: oportunitate, diagrama cauză - efect, plan de contingenţă, grad de expunere a proiectului, lista operativă, matrice de criticitate, analiza Monte Carlo I. Managementul riscurilor în proiect

managementul riscurilor devine o cerinţă tot mai evidentă pentru companii dacă îşi doresc să se menţină la un nivel competitiv care să le asigure o oarecare linişte pentru anii următori Ce actiuni desfasoara managerul care se ocupa de managementul riscului in firma. Taxa curs: 520 lei (REDUCERE 20% de la 650 lei) Resurse Curs: Studiu de caz - Curs Managementul Riscului - Analiza de Risc pentru firma UTI. - Matricea riscurilor. - Algoritmul de tratare a riscurilor din cadrul firmei

(PDF) Managementul riscurilor organizaționale o abordare

  1. ADVICE Consulting. OSGG 400/2015 - Consideratii generale privind managementul riscurilor - Sistemul de Controlul Intern Proceduri control intern - Registru de riscuri - Indicatori de performanta. Birouri regionale Bucuresti,Brasov si Bacau, Tel.: 0751.124542 / 0770.555468, Fax: 031.7107107, Email: consultanta.strategica@gmail.co
  2. agent biologic, managementul riscurilor, Sanatatea si securitatea ocupationala agent biologic, Evaluarea riscurilor, evaluarea riscurilor biologice, Sanatate si securitate ocupationala. Motto: Un mediu de lucru sigur contribuie la servicii medicale în siguranță. 1. Introducere. Putem clasifica activitățile de risc biologic.
  3. Pentru orice companie care doreste sa se dezvolte, protejandu-si in acelasi timp activele, Euler Hermes este partenerul ideal in managementul creantelor. Datorita cunoasterii profunde a riscurilor aparute in procesul de vanzare, Euler Hermes poate ajuta companiile sa evite pierderile financiare. 44
  4. MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: - Nr.de ex. : - Cod: P.O. 32 Pag. 3 din 15 Exemplar nr.: 1 3 6.5. MFP - Metodologice de implementare a standardului de control intern managementul riscurilor , ianuarie 2007 6.6. SR ISO 31000:2010 Managementul riscului

(PDF) Managementul riscului Voicu Gabriela - Academia

8.1 Managementul riscurilor - generalităţi 8.1.1 Standardul 11 - Managementul riscului parte integranta din Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de contro Managementul riscurilor aferente proceselor operationale Integrarea nomenclatoarelor de risc: continuitatea afacerii, pierderi financiare, pierderi de informatie, mediu, sanatate si securitate in munca, responsabilitate sociala etc MANAGEMENTUL RISCULUI (GL LD Nr.de ex.: Revizia: - Nr.de ex. : - Cod: P.S.GPPFCBMC NR.67 Pagina 2 din 21 Exemplar nr.: 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviz iei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Numele si prenumele Functia Dat Directiva (UE) 2018/350 a CE privind evaluarea riscurilor pentru mediu determinate de organismele modificate genetic. Derularea evaluarii strategice de mediu (SEA), a evaluarii impactului asupra mediului (EIA), pentru programele operationale 2014 -2020. Noutati legislative de impact: Calcul taxe si contributii la fondul pentru mediu Managementul riscurilor trebuie să pornească de la obiectivele organizaționale (strategice și operaționale) și să faciliteze înțelegerea riscurilor și oportunităților care pot deriva din activitatea de achiziții, precum și modul în care SAAP, practica cutumială... Dragi cititori ai blogului vă informăm că legea 215/2001 a.

Managementul Riscului Operational la BRD - Proiecte

Managementul riscului poate sa contribuie la maximizarea rezultatelor globale, daca este desfasurat intr-o maniera integrata, in domenii precum: - achizitia, testarea, operarea, mentenanta si casarea sistemelor informatice, impreuna cu interfetele acestora; - controlarea consecintelor riscurilor operationale generate de sistemele informatice. Risc Operațional. Deloitte ajută organizațiile să transforme modalitățile prin care ele influențează angajatii, relațiile cu terții, tehnologia, datele, procesele de afaceri și controalele pentru a gestiona riscurile operaționale și a spori performanța afacerilor. Dezvoltarea unor soluții integrate, orientate strategic, de.

(1) Control intern = orice acţiune/măsură provenită din organizaţie, luată în scopul gestionării riscurilor; (2) Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor = toate procesele privind identificarea, evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităţilor - Politica privind managementul riscurilor operationale - Politica privind calitatea datelor - Politica privind ORSA . Page 3 of 7 - Politica privind externalizarea - Politica privind continuitatea activitatii. Tinand cont de dimensiunea si complexitatea activitatii, procesul de revizuire este in desfasurare pentru alte politic Tematica: Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului; Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului; Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect; Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect; Managementul riscurilor; Managementul echipei de proiect. Managementul contractelor FIDIC Printr-un proces de gestionare sistematica si eficienta a contractelor, promovam stabilitatea relatiei dintre partile implicate, imbunatatim perfomantele operationale si financiare si pastram un nivel minim al riscurilor

Video: Responsabilul de managementul riscului intr-o - Infoquic

Competentele de baza acopera domenii cheie precum managementul programelor si proiectelor, managementul financiar, managementul riscurilor, realizarea de strategii operationale si dezvoltarea de planuri de afaceri inovative. Connect on Linkedin. Mircea Nicolae Cotoros. Baneasa Business Center, 19-21 Bucuresti-Ploiesti Rd, 6th Floor, Bucharest. 2.5. analiza si managementul riscurilor proiectului / 43 2.6. stabilirea bugetului proiectului si studiul de fezabilitate / 47 capitolul 3 planificarea, executia si finalizarea proiectului / 50 3.1. diagrama gantt / 50 3.2. diagramele pert / cpm / 53 3.3. executia si finalizarea proiectului / 65 test de autoevaluare a cunostintelor / 76 partea.

Managementul Riscurilor in Harta riscurilor societatii si in Planul de raspuns la risc. Pe baza expunerii la riscul operational se realizeaza profilul riscurilor operationale. Procesul de administrare a riscurilor se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape: 1

riscuri operationale Jolidon - [DOC Document

Evaluarea riscurilor tine cont de toate tipurile de riscuri aplicabile organizatiei (strategice, de afaceri, operationale si financiare) si incorporeaza in evaluare toate canalele de risc al datelor de la alte functii de managementul riscurilor

Managementul Riscurilor (Risk mana - gement) - Definitie : ansamblul instrumentelor,tehnicilor si dispozitivelor organizatorice necesare bancii pentru a realiza performantele programate. - Obiectivul : optimizarea riscurilor si performantelor si realizarea obiectivelor strategice. Obiectivele operationale , . Obiectivele financiare. Managementul Riscurilor Intreprinderii. Pe langa furnizarea de modele de evaluare a riscurilor (Creare / Revizuire / Dezvoltare) in scopul asigurarii riscului financiar, suntem disponibili sa oferim mult mai mult. riscurile de credit fata de clientii lor, riscurile operationale, pericolele de dezastre naturale, riscurile produse de om.

Managementul riscului si asigurar

0dwhuldo hoderudw lq fdguxo surlhfwxoxl Ä'h]yrowduhd fdsdflw @ll gh sodqlilfduh vwudwhjlf od qlyhoxo dxwrulw @loru dgplqlvwud @lhl sxeolfh orfdoh doh rud >horu glq 5rpkqld´ frg 60,6 frilqdq dw sulq )rqgxo 6rfldo (xurshdq 3urjudpx PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR Cod: P.S.G.A. 2 Editia: I Nr. exemplare: 3 Revizia: Nr. exemplare: Pagina Exemplar nr. 1 2 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDIŢIEI SAU, DUPA CAZ, A REVIZIEI IN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERATIONALE: Nr. crt. responsabilii/ Elemente privind operaţiunea Numele si prenumele. Sign in to access millions of ebooks, audiobooks, magazines, podcasts, sheet music, and more Managementul securitatii bazat pe analiza de riscuri Gh. Muresanu: ghemuresanu@rdslink. ro. Obiectivele prezentarii n n O prezentare a locului si rolului analizei de riscuri in cadrul procesului de management al securitatii unei organizatii. Justificarea efortului de a face o analiza de riscuri cat mai apropiata de realitate Managementul riscurilor pentru programul Modernizare 5000 de sonde al Petrom, proiect premiat la Helsinki cu premiul de excelenta IPMA 2009 cresterea volumelor de productie si cresterea sigurantei operationale. Lucrul la fiecare amplasament de sonda a inclus curatarea amplasamentului, remedierea solului, tratarea slamului si.

Curs Postuniversitar de managementul Protectiei

Curs Managementul Proiectelor Finantate din Fonduri Europene, Timisoara, 25 iunie - 01 iulie 2012 Operationale 2007- 2013 Ghidul solicitantului Cererea de finantare - exercitiu... calitatii si proceduri de achizitie Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor...operationale pentru proiect Managementul riscurilor si al echipei de proiect APLICATII. Efectueaza activitati specifice de monitorizare a implementarii strategiilor de colectare, monitorizeaza la nivel de caz (prin sondaj), implementarea in sistemele bancii a deciziilor adoptate in etapele de colectare (ex.:restructurari, derecunoasteri, debt settelment, etc.), din perspectiva punerii in practica a acestora conform aprobarii; in cazul identificarii unor potentiale erori, notifica. -Rezultatele implementarii SCM, Registrele riscurilor si procedurile operationale de lucru. MANAGEMENTUL RISCURILOR - consideratii si concepte acoperite. Conceptul de risc, riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc

Managementul riscului RENOMI

Chief Information Security Officer. Full time. Bucuresti. Posted 3 years ago. Atributii: Elaboreaza strategia si obiectivele in domeniul securitatii informatiei, armonizate cu strategia organizatiei. Evalueaza si stabileste domeniul de securitate si managementul resurselor informationale. Elaboreaza planificarea sistemului de management al. Managementul financiar la nivelul organizatiei si al departamentelor. Managementul operatiunilor la nivelul organizatiei si al departamentelor. Managementul schimbarii si al riscurilor. Modalitatea de lucru. Cursul este organizat online pe platforma de lucru ZOOM. Certificarea cursului. Certificat de participare emis de T&C'n Busines Managementul riscurilor nu este o prioritate pentru companie si nu exista o abordare globala, coerenta, consistenta si permanenta in acest demers. Managerii departamentelor operationale sunt focusati pe realizarea targetului, a kpis, si nu au un reflex in a identifica, masura si trata riscurile, preferand chiar sa le ascunda directorului. Managementul riscurilor trebuie să pornească de la obiectivele organizaționale (strategice și operaționale) și să faciliteze înțelegerea riscurilor și oportunităților care pot deriva din activitatea de achiziții, precum și modul în care SAAP, practica cutumială (bunele practici) dar și activitățile specifice desfășurate pot fi dezvoltate și, respectiv, îmbunătățite. Managementul riscurilor, fie El Pro-Activ sau reACTIV, va avea ca rezultat facilitarea realizării eficiente și eficace a obiectivelor organizației. Scopul acestor categorii de riscuri este Acela de a atenționa organizația să privească cu atenție către o multitudine de surSe atunci Când décider să abordeze riscurile

Licenta / referat: Managmentul riscului operational

1. Introducere in managementul riscurilor (Risk Management) Definitii. Context. Managementul de risc ca parte integranta din managementul unui proiect; Dificultati si probleme des intalnite in proiecte si cum putem sa le evitam utilizand managementul riscurilor; Diferente de abordare in managementul riscurilor pentru diverse proiecte si industri Abstract. Romanian Abstract: Riscul şi incertitudinea se află printre conceptele esenţiale ale ştiinţei managementului. De-a lungul timpului, soluţiile pentru problemele riscurilor au evoluat de la tehnici simple la metode sofisticate. În această lucrare vom aborda managementul unui risc ca pe un proces decizional prin care este adoptată şi implementată soluţia optimă pentru. cuvinte managementul riscurilor presupune concentrarea resurselor în zonele de interes actuale. c) Managementul riscurilor asigură condiţiile de bază pentru un control intern sănătos Dacă controlul intern este ansamblul măsurilor stabilite de conducere pentru a se obţine asigurări rezonabile că obiectivele vor f 2.)Vulnerabilitatile infrastructurilor critice si managementul riscurilor 3.)Protectia infrastructurilor critice 4.)Managementul sistemelor socio-tehnice 5.)Sisteme operationale de securitate nationala 6.)Scenarii operationale si informatica aplicata 7.)Securitatea informatiilor clasificate 8.)Managementul comunicarii in situatii de criz Exam 8 May 2016, questions Exam 8 May 2016, questions Exam 8 May 2016, questions Managementul Proiectelor (Curs 3-5) Programarea Liniara (Curs 6 - 11) Curs 02 (extreme conditionate) Other related documents Cercetari Operationale (IE2) INTRODUCE RE. 1. Originile Cer cetării Operaţionale

PPT - MANAGEMENTUL RISCURILOR PowerPoint PresentationStudiu integrator privind managementul resurselor deMira Security Sphere « Mira Telecom SModele Proceduri ISO 9001:2015 | Proceduri operationale siReferat Studiu integrator privind managementul resurselorCURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI 2020 - ASOCIAȚIACURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI LITORAL ŞI MUNTE

Managementul riscurilor la nivel operational Managementul riscurilor aferente proceselor operationale Integrarea nomenclatoarelor de risc: continuitatea afacerii, pierderi financiare, pierderi de informatie, mediu, sanatate si securitate in munca, responsabilitate sociala etc Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor = toate procesele privind identificarea, evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităţilor; Echipele de gestionare a riscurilor. Descrierea procedurii operationale Cursuri privind Implementare Sistem de Control Intern Managerial conform Ordin 400/2015 - actualizare documentatie OMFP 946/2005 si OMFP 1649/2011 Necesitatea implementarii Sistemului de Control Managerial din cadrul entitatilor publice, în conformitate cu Ordinul 400/2015, OMFP nr. 946/2005 si OMFP nr. 1649/2011 privind Codul controlului intern rezida din considerente ca: Responsabilitatea. SNTGN TRANSGAZ SA pune accent pe educație în domeniul riscului și dorește să construiască o cultură organizaţională care să modifice modelul de risc de la o abordare reactivă la un model de guvernanţă proactivă a riscurilor.. Managementul Riscului este un proces continuu şi ciclic bazat pe analiza mediului intern şi extern în care se desfăşoară activitatea societății