Home

Aviz de functionare anmdm

Emitere aviz de utilizare. Acest tip de document se elibereaza in conformitate cu art. 931, alin. (1) din Titlul XX al Legii nr.95/2006, republicata, in urma verificarilor parametrilor de performanta si/sau a securitatii electrice pentru dispozitivele medicale second-hand ( vezi sectiunea Legislatie ). Cerere emitere aviz utilizare pentru DM. grphqlxo glvsr]lwlyhoru phglfdoh hplv gh 0lqlvwhuxo 6 q w ll vl sxeolfdw vq 0rqlwruxo 2ilfldo qu glq vhswhpeulh ,03257$17 87,/,=$7, )2508/$58/ '( &(5(5( (/,%(5$5( 6$8 '

descarca documentul . Formular plata tarif negatie - aviz de vama. descarca documentul . descarca documentul . Formular de notificare a incidentelor referitoare la dispozitive medicale - pentru utilizatori. descarca documentul . descarca documentul De asemenea, ordinul impune ANMDM un termen de 7 zile pentru emiterea avizelor de funcționare temporare. Avizele de funcționare temporare se emit în maximum 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, arată ordinal publicat în 4 ianuarie 2019 în Monitorul Oficial Pentru obtinerea avizului de functionare a agentilor economici care presteaza activitatile de reparare, mentenanta si punere in functiune/instalare dispozitive medicale, ANMDM - Autoritatea Competenta pentru dispozitive medicale solicita si dovada certificarii sistemului de management al calitatii (ISO 9001) sau al sistemuluide management al calitatii dispozitivelor medicale (ISO 13485) Anunturi importante - Dispozitive medicale. Vă informăm că incepând cu 04.05.2021, nomenclatorul dispozitivelor medicale (EMDN), așa cum este definit de articolul 26 din Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) și articolul 23 din Regulamentul (UE) 2017/746 privind dispozitivele medicale de diagnostic in vitro. La data evaluării, evaluatorul desemnat de către ANMDM întocmește un raport de evaluare, referitor la competenţa şi capabilitatea solicitantului de a realiza activităţile pentru care se solicită avizarea. Dacă prin raportul de evaluare evaluatorul consideră că societatea îndeplinește condițiile impuse, ANMDM emite avizul de.

Evaluarea se finalizează cu un raport de evaluare în baza căruia ANMDM emite avizul de funcționare. O excepție de la regulă este constituită de farmaciile și drogheriile care, în baza autorizației de funcționare emise de Ministerul Sănătății POT DEȚINE/ELIBERA DISPOZITIVE MEDICALE conform legii și NU NECESITĂ aviz de. (4) Pentru deținătorii de aviz de funcționare pentru care ANMDM a emis raport favorabil până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, avizul de funcționare se emite potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (2). (5) Modelul de aviz de funcționare temporar este prevăzut în anexa nr. 6 Activitatile desfasurate in domeniul dispozitivelor medicale, cum sunt cele de import si distributie, reparare, mentenanta si punere in functiune/instalare, optica medicala si protezare pot fi desfasurate doar in baza unui aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii/ Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM)

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) le solicită unităților sanitare din România să nu mai solicite la licitații furnizorilor de dispozitive medicale dovezi de la agenție privind punerea în funcțiune a respectivului dispozitiv medical, în condițiile în care legislația prevede că documentele necesare sunt avizul de funcționare și marcajul CE AVIZ DE FUNCTIONARE Nr. 6114 din 29.03.2019 În conformitate cu art 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sänätätii, republicatå, cu modificarile si completarile ulterioare Si in baza documentatiei înaintate, Agentia Nationalä a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale avizeazä functionarea unitäti

La randul sau, fiecare distribuitor de dispozitive medicale va trebui sa obtina de la ANMDM un aviz de functionare pentru activitatile in domeniul dispozitivelor medicale. Pentru alte informatii relevante activitatii dumnevoastra, va stam la dispozitie in cadrul unei intalniri la sediul nostru. Avocat Andreea Tigau +4 031 431 540 Art. 4. - Avizul de functionare si anexele acestuia se emit de catre ANMDM, in conformitate cu prevederile titlului XX din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 5. - (1) Avizul de functionare se emite la solicitarea operatorului economic sau a unitatii sanitare si se inregistreaza in baza de date a ANMDM Aceste avize de funcționare rămân valabile până la data preschimbării lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018. Conform informării postate pe site-ul ANMDM, este vorba despre toate avizele de funcționare până la numarul 4907 inclusiv, valabile, care vor trebui preschimbate în mod eșalonat, până la data de 31 decembrie 2018

Certificări

I. TEMEIUL LEGAL:-Art .14. din Ordinul 1008 din 6 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale, care prevede următoarele: Persoanele fizice sau persoanele juridice care deţin aviz de funcţionare au obligaţia de. c) al operatorilor economici avizaţi de către ANMDMR, în cazul în care aceştia au în obiectul de activitate desfăşurarea cursurilor de instruire. 4. TIPURILE DE AVIZE EMISE: 4.1. regula: AVIZ DEFINITIV 4.2. EXCEPTIE!!!!! AVIZ TEMPORAR: - doar pe perioada starii de urgenta!!!! ANMDM MINISTERUL SÄNÄTÄTII AGENTIA NATIONALÀ A MEDICAMENTUL'UI Sl A DISPOZITIVELOR MEDICALE Str. Av. Sänätescu nr. 48, sector 1, 011478 Bucuresti Tel: +4021-317.11.00 Fax: +4021-316.34.97 www.anm.ro AVIZ DE FUNCTIONARE Nr. 5652 din 29.11.2018 În conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu Program de lucru ambulanta si date de contact: Luni - Vineri: 08:00 - 20:00 Sâmbătă - Duminică: Pe bază de programare. Telefon: 0758409100. E-mail: contact@nucleusmed.ro. Numărul de apel și prestarea serviciilor nu sunt gratuite. Pentru asistență publică de urgență sunați la 112

Emitere aviz de utilizare - ANMDM

ANMDM MINISTERUL SÄNÄTÄTII AGENTIA NATIONALÄ A MEDICAMENTUL'UI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Str. Av. Sänätescu nr. 48, sector 1, 011478 Bucuresti Tel: +4021-317.11.00 Fax: +4021-316.34.97 www.anm.ro AVIZ DE FUNCTIONARE Nr. 5277 din 17.05-2018 În conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu SC ARYANA PROFARM SRL est une société installée en Roumanie depuis déjà quelques années et son objectif est basé sur l'importation et exportation de produits médicaux comme des TDR ou du matériels de chirurgie voir même de OTC pour les pharmacies. Aviz de Functionare Nr 7009 din 02.06.2020. Norme ISO 9001:2015 Certificat Nr: 39880/20/R

LA AVIZUL DE FUNCTIONARE Nr. 7268/15.12.2020 al CORSIM REAL ESTATE &DISTRIBUTION SIU În conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sänätätii, republicatä în baza documentatiei înaintate, Avizul de functionare nr. 7268/15.12.2020 se completeazä dupä cum urmeazä ANMDM MINISTERUL SÄNÄTÄTII AGENTIA NATIONALÀ A MEDICAMENTUL'UI Sl A DISPOZITIVELOR MEDICALE Str. Av. Sänätescu nr. 48, sector 1, 011478 Bucuresti Tel: +4021-317.11.00 Fax: +4021-316.34.97 www.anm.ro AVIZ DE FUNCTIONARE Nr. 5652 din 29.11.2018 În conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 şi pentru care s-a emis aviz de funcţionare sunt verificate periodic, la 2 ani, de către ANMDM, printr-o evaluare de supraveghere Daca producatorul este din Romania, nu se solicita prezentarea unui aviz de functionare emis de ANMDM, ci certificatul de inregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Stintifica pentru Aparare CBRN si Ecologic. Cerinta 2 aviz. Daca producatorul este din Romania, nu se solicita prezentarea unui aviz de functionare emis de ANMDM, ci certificatul de inregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie Modalitatea de indeplinire: Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii. 2

Aviz de functionare de la ANMDM; Plan de interventie in caz de urgentä radiologicä aprobat de CNCAN; Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate. Echipamentul sa fie complet, sä aibä in componen!ä toate elementele de hardware software necesar a)declaratia de conformitate a producatorului,; b)avizul de vama, in formatul, eliberat de ANMDM. Formularul avizului de vama mai sus se elibereaza numai pentru dispozitive care vor fi utilizate pe teritoriul Romaniei, in una dintre urmatoarele situatii: a)dispozitive medicale destinate studiilor clinice, cercetarii si altor asemenea activitati

Tipizate personalizate, Facturiere, Chitantiere, AvizeRegistru intrare-iesire a corespondentei orizontalJustitia a decis: Kronospan, fara aviz de mediu

- Aviz de functionare nr. 6930/22.04.2020 eliberat de ANMDM - ISO 9001:2015 . Prețul include transportul in locatia indicata de beneficiar. Termen de valabilitate septembrie 2021. Se livreaza cu Instructiuni de folosire in limba romana. Termen de livrare: 48 ore. Certificare CE/ ISO9001/ ISO13485/ Acuratete a diagnosticului >99 E-Autorizații - Firmă specializată în obținerea autorizărilor și avizelor. Plecând de la documentele furnizate de dvs. realizăm analiza documentației și vă prezentăm soluția optimă în funcție de stadiul în care se află lucrarea, venind cu o ofertă de servicii personalizată. Solicitați Analiză Dosar GRATUITĂ Sistem de management al calității: ISO 9001:2015 eliberat de către Lloyd's Register (România) S.R.L.; Aviz de functionare 5311/13.06.2018 pentru Dispozitive medicale emis de ANMDM; Autorizatii de Import Paralel pentru o serie de medicamente Autorizatia de Functionare si Acordul de Functionare Autorizația de Funcționare, Acordul de Funcționare, Autorizațiile de Funcționare și Acordurile emise în București, Demersuri prealabile la DSP, DSV, ISU și Mediu Documente necesare în dosare. Cum te ajută JF ? Autorizația de Funcționare Declaratie de conformitate produeator in care sa sc regaseasca declaratia pc propria raspundere a acesluia ca sunt Aviz de functionare clihcrat dc Ministerul ANMDM, in art.926 din reforma in domcniul sanatatii din cart: sa rciasa ca oferlantul in ofenate. aviz in care sa sc regasasca dispozitivelor medicate care fae Obiectul (a s

e ANMDM MINISTERUL SÄNÄTÄTII AGENTIA NATIONALÄ A MEDICAMENTUL'UI A DISPOZITIVELOR MEDICALE Str. Av. Sänätescu nr. 48, sector 1, 011478 Bucuresti Tel: +4021-317.11.00 Fax: +4021-316.34.97 www.anm.ro AVIZ DE FUNCTIONARE Nr. 6346 din 31.05.2019 În conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu Aviz de functionare si anexa, eliberat de ANMDM, valabil la momentul prezentarii, conform art. 926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul XX - Dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive si art. 3 lit a), b) si c) din Ordinul ministrului sanatatii nr. 1008/2016. Oferte produse si servicii: obtinerea de avize functionare. Producatori, distribuitori, furnizori - Obtinem AVIZ/ ACORD/ AUTORIZATIE DE ME Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale emis de ANMDM conform art.926 din Legea nr.95/2006 sia art.3 si 4 din Ordinul MS nr.I.008 /2016 , dupa caz . U.M. rola buc. buc. buc. cutie cutie pachet cutie rola rola buc. Cant. 22 107 112 55 40 258 247 103 43 24 98.

Set 10 buc Masca Medicala Respiratorie, Tip N95 cu valva

de unica folosinta; material: carton; ambalaj: ambalate individual, 1 buc; pretul este pe bucata. Produsul este de foarte buna calitate, are marca CE si producatorul este certificat ISO. Societatea noastra este distribuitorul acestui produs si avem certificare ISO si aviz functionare ANMDM. Produs de foarte buna calitate ⦁ capac albastru filetat cu mediu de transport Crry Blair ⦁ ambalaj : flacon x 20 ml, steril Produsul este de foarte buna calitate, are marca CE si producatorul este certificat ISO. Societatea noastra este distribuitorul acestui produs si avem certificare ISO si aviz functionare ANMDM. Produs de foarte buna calitate

Sistem de management al calității: ISO 9001:2015 eliberat de către Lloyd's Register (România) S.R.L.; Aviz de functionare 5311/13.06.2018 pentru Dispozitive medicale emis de ANMDM; Comapania detine mai multe licente pentru import paralel al medicamentelor. Membri afiliati ai Produsul este de foarte buna calitate, are marca CE si producatorul este certificat ISO. Societatea noastra este distribuitorul acestui produs si avem certificare ISO si aviz functionare ANMDM. Produs de foarte buna calitate ! Referinta AUSUPP110. Fisa tehnica Material HARTIE. HARTIE EKG SONY UPP 110 S. Ultimele noutati si promotii speciale.

Produsul este de foarte buna calitate, are marca CE si producatorul este certificat ISO. Societatea noastra este distribuitorul acestui produs si avem certificare ISO si aviz functionare ANMDM. Produs de foarte buna calitate ! Referinta AUSMK061. In stoc 1 Obiect. Fisa tehnica Material HARTIE Cumpara Pulsoximetru Profesional BM1000C BERRY, Dispozitiv Medical Avizat ANMDM clasa II B, Gri de la eMAG! Ai libertatea sa platesti in rate, beneficiezi de promotiile zilei, deschiderea coletului la livrare, easybox, retur gratuit in 30 de zile si Instant Money Back TDN Medical va ofera consumabile, aparatura si tehnica medicala, la pret de importator Unitatea de dializă are aviz de functionare eliberat de directia de sănătate publică/aviz de înfiintare eliberat de Ministerul Sănăt ătii/ordin/aviz al ministrului sănătii, după caz, conform ANMDM. DA / NU IV.6 Unitatea de dializă are contract de service/întreţinere pentr

Formulare si tarife - Dispozitive medicale - ANMDM

I.1* Furnizorul are aviz de functionare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătatii/ Agentia Nationals a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, conform prevederilor legale în vigoare. DA / NU I.2* Furnizorul are declarație de conformitate pentru produsele comercializate, eliberată de producător Spitalul Clinic Colentina solicită DSP aviz de funcționare în regim mixt. De asemenea, reprezentanții spitalului precizează că, având în vedere îmbunătățirea situației epidemiologice la nivelul țării au redactat o cerere, care va fi depusă mâine la DSP 2. Avizul dvs. de functionare, conform OMS nr. 1008/2016 privind avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, trebuie preschimbat, la solicitarea dvs., pana la data de 31 decembrie 2018. 3. ANMDM isi rezerva dreptul de a efectua evaluari inopinate ale unitatii avizate. Unitatea ar Academia.edu is a platform for academics to share research papers Unitatea mobilă de terapie intensivă din Botoşani a primit avizul de funcţionare din partea Direcţiei de Sănătate Publică, a declarat, marţi, prefectul Dan Nechifor. Potrivit acestuia, unitatea preia pacienţii cu SARS-CoV-2 aflaţi în stare gravă şi care nu mai pot fi internaţi pe Secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă.

Set 10 buc Masca Medicala Respiratorie, Tip N99 cu valva

Ministerul Sănătății permite ANMDM să emită avize

 1. Autorizatii de functionare ISO 9001:20008 - Certificat nr. 73 100 2475 pentru conformitatea sistemului de management al calitatii cu cerintele standardului ISO 9001:2008 Autorizatie de fabricatie - nr. 9F emisa de ANMDM Aviz functionare Dispozitive Medicale - Nr. 4852 din 20.09.2016 Certificat privind conformitatea cu buna practica de.
 2. Cumpara Mini concentrator de oxigen Olive C1 portabil, Capacitate 1-5L, Adaptor masina, Dispozitiv Medical Avizat ANMDM de la eMAG! Ai libertatea sa platesti in rate, beneficiezi de promotiile zilei, deschiderea coletului la livrare, easybox, retur gratuit in 30 de zile si Instant Money Back
 3. C. a) CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALE - COMERCIALIZARE Se va completa doar de furnizorii de dispozitive medicale care detin aviz de functionare emis de MS/ANMDM doar pentru activitatea de comercializar
 4. INSTALATIE DE GAZE SI FLUIDE MEDICALE. Instalatie completa pentru producerea / distributia gazelor medicale realizata conform ultimelor normative in vigoare (ISO 7396-1, ISO 7396-2). Instalatia este formata din: statii centrale (de oxigen, aer comprimat medical si chirurgical, protoxid de azot, vacuum, dioxid de carbon), sistem de distributie.
 5. Va trebuie aviz de functionare de la ANMDM si acord de functionare de la Primaria Sector 4. Pentru alte informatii, va rugam sa ne contactati la nr de telefon 0757423061. Multumim. Răspunde. Lasă un răspuns Anulează răspunsul. Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu * Comentariu
 6. Constructii de drumuri, sosele, autostrazi Dezinfectie, deratizare, dezinsectie Echipament de protectie si lucru Geodezie, Cadastru, Topografie Instalatii apa si sanitare Instalatii electrice.
 7. Vezi orar de functionare > Lujerului: Iuliu Maniu nr. 18, sector 6 Telefon: 0743.004.549 Vezi orar de functionare > Baba Novac: Baba Novac nr. 11A, sector 3 Telefon: 0741.106.746 Vezi orar de functionare > Tei: Bulevardul Lacul Tei nr. 31-33, sector 2 Telefon: 0753.241.682 Vezi orar de functionare > Tei: Bulevardul Lacul Tei nr. 75, Bl. 16.

Pentru obtinerea avizului de functionare a agentilor

 1. Achiziție de Reactivi de laborator, accesorii și consumabile compatibile cu analizatoarele: Vitek 2 și Bact-Alert contract notice Following the summary about the notice 2021/S 098-254389 dispatched in the year 2021
 2. Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, colonelul Neculai Olaru, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că Spitalul Municipal din Huşi nu poate primi aviz de funcţionare din partea instituţiei. Cu toate că unitatea sanitară a fost reabilitată în anul 2010, nu a primit autorizaţia din partea ISU, din cauza faptului că nu asigura.
 3. ANMDM MINISTERUL SÄNÄTÄTII AGENTIA NATIONALÄ A MEDICAMENTUL'UI Sl A DISPOZITIVELOR MEDICALE Str. Av. Sänätescu nr. 48, sector 1, 011478 Bucuresti Tel: +4021-317.11.00 Fax: +4021-316.34.97 www.anm.ro AVIZ DE FUNCTIONARE Nr. 5501 din 11.10.2018 În conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu
 4. Contact: 0731.059.190 Website detinut de Aesthetic & Medical Distribution S.R.L., CIF: RO35621124, Reg.Com: J40/1836/201
 5. Menținerea avizului de funcționare(prin evaluare de supraveghere) VEZI SERVICIILE NOASTRE Menținerea valabilitatii avizului de funcționare (prin evaluare de supraveghere) emis de către ANMDMR I. TEMEIUL LEGAL: art. 11 din Ordinul 1008 din 6 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Anunturi importante - Dispozitive medicale - ANMDM

Aviz functionare dispozitive medicale - Nr. 6254 din 15.05.2019 Certificat privind conformitatea cu buna practica de fabricatie - nr. 005/ 2020/ RO emis de ANMDM ISO 14001:2015 - Certificat nr. 73 104 2475 pentru conformitatea sistemelor de management de mediu cu cerintele standardului ISO 14001:201 - Aviz de functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale emis de ANMDM conform art.926 din Legea nr.95/2006 si a art.-3 si 4 din Ordinul OMS w. 1008/2016 - Acte aditionale, daca exista Aviz de functionare. eliberat de Ministerul Sanatatii -ANMDM, in conformitate cu art.926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat in vederea importului, distributiei dispozitivelor medicale ofertate, aviz in care sa se regasasca producatorul dispozitivelor medicale care fac. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale emis de ANMDM conform art.926 din Legea nr.95/2006 sia art.3 si 4 din Ordinul MS nr.1.008 /2016 , dupa caz specificatii tehnice solutie injectabila 8m 2 ml inhaler 100 micro /doza solutie injectabila 10m 12 m Consultanta pentru obtinerea de avize si autorizatii. In conformitate cu prevederile legale, la inceperea functionarii si pe parcursul desfasurarii activitatii, societatile sunt obligate sa detina avize, autorizatii sau licente specifice, documente pentru care este necesara indeplinirea anumitor conditii de calitate, igiena, volum, siguranta.

Procedura de emitere a avizul de funcționare de catre

Operatorii economici ce depun oferta in SEAP trebuie sa detina Aviz de functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale emis de ANMDM conform art.926 din Legea nr.95/2006 si a art.3 si 4 din Ordinul MS nr.309/2015; c)OperatoruI economic a carui oferta este declarata castigatoare va prezenta la data incheieri 1.032. - Ordin al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente - FarmaConsulting.r - Aviz de functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale emis de ANMDM conform art.926 din Legea nr.95/2006 si a art.3 si 4 din Ordinul MS nr.309/2015; - Acte aditionale, daca exista Obtinere avize constructii. eProiecteDeCase.ro ofera PACHET COMPLET DE SERVICII: Proiectare + Executie + Obtinere Autorizatiei de Construire. Va asteptam cu actele terenului, iar noi ne ocupam de absolut toate detaliile. Sumele din tabelul de mai jos reprezinta comisionul nostru pentru obtinerea avizului respectiv

Dispozitive Medicale Grecu si Asociati

Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu HG 144/2010 Dacă producătorul este din România, nu se solicită prezentarea unui aviz de funcționare emis de ANMDM, ci certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie - contractul de service al aparaturii va include verificarile periodice conform Normelor producatorului aparatului, incheiat cu un furnizor avizat de MS / ANMDM sau CNCAN conform prevederilor legale in vigoare, cat si de producator sau un furnizor agreat de producator pentru aparatele iesite din perioada de garantie sau certificatul de garantie. Asistentii de farmacie pot solicita autorizatie de functionare pentru drogherii in mediul urban si rural, daca detin autorizatie de libera practica (art. 6). In autorizatia de functionare a unitatilor farmaceutice de distributie se va mentiona, dupa caz, calitatea de farmacist- sef, farmacist-sef de depozit, asistent de farmacie, sef de drogherie 5) Certicat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte incadrarea in codul CAEN corespunzator- valabil la data deschiderii ofertelor 6) Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii -ANMDM Sef unitate nucleara Serviciu AAATT Conf. Dr. Catalin Codreanu ing. Anda Stefanesc Despre TDN MEDICAL SRL Profil de activitate:-TDN MEDICAL SRL este o firmă cu capital privat românesc 100%, având sediul social în Timisoara, Jud.Timis, România. - Activitatea sa principala: Cod CAEN 4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice (INCLUSIV APARATURA, ECHIPAMENTE, MATERIALE, SUBSTANTE SI ALTELE SIMILARE DIN DOMENIUL MEDICAL)

NORMĂ 06/09/2016 - Portal Legislativ - Pagina de star

Aviz ANMDM Nr. 6459 / 20.06.2019. Meniu Mobilier NOU. Canapele de consultaţie; Fluxul de aspiratie reglabil; Functionare automata pentru laparoscopie; Controlul si indicarea starii de uzura a filtrelor; Filtre de carbon activ pentru eliminarea mirosurilor; Alimentare: 230 V/ 50Hz; Puterea absorbita: 800 VA; Debitul la vacuum max.; 1000 LPM. SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE PUBLICA Oradea, str, Libertatii nr. 34 Tel/fax: 0259-434.565 / 418.654 Urmare adresei Dvs. cu nr, 17996 / 27.10.2016 inregistrata la ANMDM cu nr 6171/28.10.2016 va cornunicam lista cu persoanele fizice/juridice care figureaza in baza noastra de date cu Aviz de functionare valabil pentru activitatea de reparare Masca de oxigen cu nebulizator, forma anatomica ⦁ compusa din 3 piese: Societatea noastra este distribuitorul acestui produs si avem certificare ISO si aviz functionare ANMDM. Produs de foarte buna calitate ! Taxa livrare prin curier: 18 lei. Transport gratuit la comenzi de peste 250 lei Va multumim si va recomandam 100%. Cu stima, Ioana Arnold. Ioana Arnold. Trendline Cosmetic SRL. În urma cu 2 luni ne-a fost recomandat Conformity Advisers pentru întocmirea dosarului de obtinere a Avizului de Functionare de la ANMDMR. Am sunat, ziua urmatoare am primit Fisa de Client de la Dna. Lilla Vigh

Bax 500 buc Masca Medicala Respiratorie, Tip N95 cu valva

Dovada de evaluare a furnizorului, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului; 6.Autorizatia sanitara de functionare separata pentru fiecare punct de lucru . 7. Copia buletinului/cărții de identitate pentru reprezentantul legal al furnizorului . 8 DA / NU I.6 Unitatea de dializă are Regulament de Organizare si Functionare de care întreg personalul a luat la cunostinta în scris. DA / NU I.7* Unitatea de dializă face dovada deținerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical in termen de valabilitate Adresa: Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, Giurgiu, Judetul Giurgiu, ROMÂNIA Tel : 0246214760; 0246216980; 0746248733; Fax : 0246211410 e-mail : office[@]apmgr.anpm.ro. OLX.ro iti ofera posibilitatea de a publica anunturi gratuite pentru orasul tau si imprejurimile sale. Vei gasi usor pe OLX.ro anunturi gratuite interesante din Bucuresti, Ilfov si alte orase din tara si vei putea intra usor in legatura cu cei care le-au publicat. Pe OLX.ro te asteapta locuri de munca, apartamente si camere de inchiriat, masini second-hand si telefoane mobile la preturi mici Aspiratorul de fum Smokeshark III cu filtru ULPA cu durata extinsa de utilizare (36 ore) beneficiaza de o evacuare eficienta si silentioasa a fumului, este usor de folosit si are un cost per procedura redus. Aspiratorul de fum Smokeshark III ofera o filtrare excelenta a particulelor. Specificatii Filtru SF35: ti

Avizele de functionare emise in materia - LAW PARTNER

Vand Suzuki sx4 in stare perfecta de functionare Fagaras Brasov 23 iunie 2008 | diesel | 231000 km 2 7. Ford Escape Consultanță omologare aviz ANMDM pentru servicii de ambulanta private. Consultanț Brasov Brasov Telefon validat. 11 iunie 2014 | diesel | 0 km. Furnizarea de echipamente de protecție în cadrul proiectului STOP-COVID în cadrul Spitalelor ASSMB, cod MySmis 139420 contract notice Following the summary about the notice 2021/S 079-200396 dispatched in the year 2021 Furnizarea de autovehicule speciale - ambulante tip B2 în cadrul proiectului STOP-COVID în cadrul Spitalelor ASSMB, cod MySmis 139420 contract notice Following the summary about the notice 2021/S 090-232468 dispatched in the year 2021 Statie automata de distributie a gazelor medicale din butelii. In conformitate cu HTM02-01, ISO 7396-1 si ISO 10524-2. Producator: Delta P. Caracteristici generale: Statia este destinata utilizarii in spitale de zi sau alte unitati medicale cu consum redus si mediu de oxigen; Aceasta statie furnizeaza un debit continuu de gaze medicale din. 5. Consultanță în vederea autorizării distribuției dispozitivelor medicale - CERERE/NOTIFICARE pentru eliberarea unui aviz de functionare pentru activitati in domeniul dispozitivelor medicale. 6. Consultanță în vederea înregistrării în România a dispozitivelor medicale (activități de import/achiziții intracomunitare

ANMDM le solicită unităților sanitare din România să nu

Dezinfectant pentru dispozitive medicale si orice tip de suprafete Maxil Sept Ultrarapid - NU NECESITA CLATIRE - 1 L gata preparat Produsul MAXIL SEPT ULTRA RAPID se utilizeaza la dezinfectarea suprafetelor, dispozitivelor medicale rezistente la alcooli, din institutiile sanitare si institutiile private, spitale, centre medicale, camine de batrani, scoli, industrie farmaceutica, cosmetica si. Directia de Sănătate Publică sau autorizatie de functionare pentru unitatile sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare cu exceptia medicilor straini care au aviz de practica temporar/ocazionala conform reglementărilor în vigoare Cabinetul face dovada verificarii periodice a echipamentelor utilizate in conformitate. Aviz de functionare emis de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale Nr. 5631 din 26.11.2018. Folosirea website-ului visionfix.ro implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. BARI LUYS S.R.L isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara nicio notificare. Cea. Modele de cereri | formulare tipizate. Print. Email. Categorie: Informații de interes de public. Accesări: 25097. MODEL_Ofertă_de_sponsorizare.doc. MODEL Ofertă de sponsorizare.pdf. Model cerere de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice

Aviz Electica – Arhitecti Bucuresti – Ilfov

Înregistrarea dispozitivelor medicale pe teritoriul

Pulsoximetru / Oximetru profesional de deget cu ecran OLED, Zoopie, avizat, portabil, digital, medical, universal, masurare nivel saturatie oxigen sange + puls, SpO2. vezi variante: culoare. în stoc. 299 90 Lei (-66%) 99 99 Lei. Adauga in Cos. garantie 3 ani Compania producatoare, dar si Agentia Europeana a Medicamentului impreuna cu Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale au anuntat ca unele dintre aceste butelii pot avea defecte la sistemul de inchidere, punand in pericol viata nou nascutilor cu insuficienta respiratorie. Personalul medical din sectiile de neonatologie trebuie sa acorde o atentie sporita dispozitivelor.

Preschimbarea avizelor de funcționare în anul 2018! Noi

Stocuri lenjerie intima Triumph in regim outlet. Oferta noastra cuprinde mixuri de 50, 100 si 500 de bucati. Produsele sunt originale, noi cu eticheta. Pentru mai multe detalii - www.lenjeriepremiumoutlet.com sau 0740/203099. detalii ADS Clinic - saltea anti-decubitus activa. ADS Clinic este un sistem de inalta performanta, destinat utilizarii atat in mediul spitalicesc, cat si pentru ingrijirea la domiciliu. Profilaxia eficienta reduce drastic riscul producerii escarelor si, totodata, costurile implicate de acestea. micro-unitate de control pentru ajustarea presiunii Evenimente >> Zilele Medicale ale Tarii Hategului: In perioada 4-6 decembrie 2014, Hategul a fost gazda unui eveniment medical organizat de catre Spitalul Orasenesc din localitate impreuna cu Consiliul Local, eveniment aflat in acest an la cea de-a doua editie: Zilele Medicale ale Tarii Hategului. Dupa ce s-a aflat la un pas de a fi inchis ca urmare a unei perioade tulburi in managementul. Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor Nume furnizor Nr autorizatie/ Aviz BRML a furnizorului Data ultimei verificări metrologice TABEL 3.2 - SE DETALIAZĂ PENTRU APARATURA CARE NECESITĂ SERVICE ŞI ÎNTREŢINERE Nr autorizaţie MS/ANMDM 3.00 4.00 10.00 5.00. Author: Roxanab Last modified by: margareta.miron Created Date.