Home

Eliberare anexa 2 politie

Publicat 10 August, 2017. Anexa 2 este de fapt denumirea generică atribuită unui răspus la o solicitare (adresă oficială) formulată de companiile de asigurare. Respectivul document este comunicat companiei de asigurare în urma solicitării acesteia. Link către comentariu Anexa nr. 2 CERERE, (comunicare istoric sancţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice) Subsemnatul(a)_____, domiciliat(ă) în_____, str._____, nr._____ Anexa nr. 7 de modificare și înlocuire a Anexei nr. 22 din HG 345/2010 Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE Mediu (nr. şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea 2. Copie a Certificatului de Urbanism, în termenul de valabilitate, eliberat de organele competente ( în cazul construirii unor drumuri publice noi, modernizări ale acestora sau amplasării instalațiilor de semaforizare); 3. Proiect tehnic, semnat de cei care l-au întocmit și verificat ( anexa 1 ); 4

2. Eliberare certificat de înmatriculare 2.1. Documente necesare pentru eliberare duplicat certificat de înmatriculare ca urmare a pierderii/furtului 2.2. Documente necesare pentru eliberare certificatului de înmatriculare în urma modificării unor date despre proprietar sau vehicul 2.3 *împuternicirea va fi depusă, în original, de către delegat, la momentul formulării cererii 1 se va înscrie denumirea persoanei juridice care solicită documentul 2 se va înscrie denumirea persoanei juridice (societatea mama sau/şi a filialei după caz) ANEXA 39 Model de împuternicire emis ă de persoana juridic ă pentru delegarea une

Cerere eliberare adeverinta venituri 5. Cerere eliberare Anexa 1 si 2 6. Cerere extras plan parcelar 7. Cerere generala spatiu locuit 8. Cerere inscriere Registru Agricol 9. Cerere spatiu de locuit asigurat politie 10. Declaratie APIA 11. Declaratie indiviziune 12. Declaratie spatiu 13. Ordin prefec Sursa INFOTRAFIC, Ora 09:30. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TIMIŞ este parte integrantă a POLIŢIEI ROMÂNE si se subordonează ierarhic Inspectoratului General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne . Inspectoratul de Poliţie Județean Timiș este o instituţie specializată a statului, care execută pe. Acord CNAIR și Aviz Inspectorat de Poliție Județean - Serviciul Rutier. Echipa LikeConsulting te pot ajuta cu intocmirea si obtinerea acordului CNAIR si al avizului Brigazii Rutiere. Specialistii nostri sunt mereu la curent cu legile in vigore si te pot ajuta in cel mai scurt timp posibil sa poti executa lucrari de constructii in zona.

Anexa 21 Declaraţie din partea membrilor familiei sau a ocrotitotului / reprezentantului legal - Download; Anexa 21^2, Declaraţia persoanei de sex feminin a cărei naştere se înregistrează din care să rezulte dacă are copil minor a cărei naştere a fost înregistrată - Download; Anexa 41 Declaraţia de recunoaştere şi purtare nume. 2 se va înscrie denumirea persoanei juridice (societatea mama sau/şi a filialei după caz) ANEXA 38 Model de împuternicire emisă de persoana juridică pentru delegarea unei persoane fizice, în vederea depunerii cererii şi ridicării certificatului de cazier judiciar privind persoana juridică Emitent ____ Depunerea cererilor de eliberare a actului de identitate se va desfășura exclusiv prin programare prealabilă pe site-ul www.djepcluj.ro, secțiunea Programări online sau la numărul de telefon 0733504712. IMPORTANT. În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului. Created Date: 10/23/2006 3:14:23 P

Articole - POLITISTI

Lista articolelor din categoria Acte necesare Serviciul Stare Civilă. Titlu. Accesări. ANEXA nr. 24 - Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale. Accesări: 124893. Documente necesare în vederea depunerii cererii de schimbare de nume pe cale administrativă. Accesări: 28076 Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, www.arr.ro, e-mail: arutiera@arr.ro) procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și.

Biroul de Evidență a Persoanelor nr. 1. Centrul Comercial Grand Arena Berceni din Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Etaj. 1, Sector 4 tel/fax 021.33.50.89 ANEXA Nr.12 DATĂ ÎN FAŢA MEA, _____ la data de _____ semnătura _____ D E C L A R A Ţ I Poliția Română face parte din Ministerul Afacerlor Interne și este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii sectia 22 politie program eliberari buletine, sectia 25 politie program sectia 9 politie bucuresti, program eliberare buletin sectia 11 politie. Primiri / Eliberari acte carti de identitate. LUNI 08:30-18:30. MARTI Incinta Sectiei de Politie Nr. 11 Sector 3 Bucuresti - Calea Vitan nr.43, tel/fax.021.327.20.50.. Programul de lucru al. Ce este foarte important este faptul ca daca persoana vinovata nu cunoaste agentul de politie care instrumenteaza dosarul, aceasta poate trimite plangerea penala la organul de politie de la locul faptei, urmand ca acesta din urma sa transmita plangerea penala la orgnul competent. Eliberare Anexa 2 de la Politie.

Eliberare adeverinţe autentificare acte de studii 125 12 Completare şi eliberare duplicat diplome 160 13 Eliberarea actelor de studii mai vechi de 10 ani (taxa de arhivare) 100 17 Taxă SUSTINERE disertaţie 400 29 Taxa studii la programul de studii postuniversitare-Managementul situatiilor de criza 80 Model cerere eliberare C.I si CIP cazuri deosebite DGEP-MB. Procura speciala eliberare act identitate. Anexa nr.4 - Model Cerere informatii de interes public. Anexa nr.5 - Model de reclamatie administrativa (1) conform Legii 544/2001. Anexa nr.6 - Model de reclamatie administrativa (2) conform Legii 544/2001 CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL Persoană fizică Română cu domiciliul în România Se bifează cu X, după caz Străină/română fără domiciliul în România În formă simplificată Persoană juridică Entitate fără personalitate juridică CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCA Anexa nr. 11 (MODEL) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 83 bis/29.I.2018 79. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATIJL DE POLITIE AL JUDE-TULUI SERVICIUL/BIROUL ARME EXPLOZIVI Sl SUBSTANTE PERICULOASE ( Se completeazã de cåtre organulde ) C ERE RE REZOLUTIA MANAGERULUI eliberare atestat colectionar Subsemnatul ( numele de.

Agenda conducerii D.G.P.M.B. Purtător de cuvânt. Cerere acreditare. Revista Poliţia Capitalei. Utile. ANUNȚ ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LOCOMOTORII. Informaţii utile cazier judiciar/adeverințe de integritate comportamentală. Protocol. Serviciul Arme - INFORMARE Cerere de eliberare a actului de identitate ( anexa 1 ) Cerere pentru eliberearea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România ( anexa 2 ) Cerere pentru eliberearea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România ( anexa 4 ). Poliția Clujeană . Primele atestări privind Poliţia Română datează din vremea lui Neagoe Basarab sau a lui Mihai Viteazu (crearea instituţiei agiei), continuă cu domnia lui Mihai Sutzu (organizarea pazei Capitalei, emiterea primelor acte de identitate şi reglementarea portului armelor) iar din 1806, organele de pază şi ordine din Capitală primesc denumirea generică de POLIŢIE 1.Cerere pentru eliberarea actului de identitate - Anexa 11 (se listează pe o singură foaie A4, faţă - verso) 2. Act de identitate şi cartea de alegator (cu excepţia - pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate) - pentru a fi predate; 3. Certificatul de naştere, original si copie; 4 str. Sos. Fabrica de Glucoză, nr. 7 20331 București, sector 2. secretariat@evpilfov.ro. 021 232 88 54 021 232 88 5

Cerere Tip Pentru Eliberare Cazier Judiciar; Cerere Tip Eliberare Cazier Judiciary; CERERE TIP COMPLETATA (anexa 22 la H.G. 345/2010) - 0 gasiti la sediul politiei unde mergeti sa va elibereze cazierul sau o descarcati de pe net (Cerere tip de cazier judiciar) si veniti cu ea completata Acte necesare pentru eliberarea Cărții de Identitate. a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11, semnata de minor si de una dintre persoanele prevazute mai sus. (1) In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele.

Video: Formulare tipizate - Primaria Dascal

I.p.j. Timi

Anexa 1 Cerere pentru eliberare act de identitate 50 kB; Anexa 2 Cerere pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania 50 kB; Anexa 3 Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei 150 k a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11; b) dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, b1) un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere Eliberarea actelor de identitate în regim normal se face în termen de 15 zile lucrătoare.Pentru cazurile deosebite se poate elibera cartea de identitate în termen de 3 zile lucrătoare la oricare din compartimentele de evidență cu documentele necesare care să arate și să motiveze situația deosebită.. În situațiile speciale care pot fi justificate cu documente (urgențe. Anexa nr. 1 (Anexa nr. 5 la normele metodologice) 1 Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (SRL, SA, SNC, SCA) / companie naţională / societate naţională / regie autonomă / persoană fizică autorizată / întreprindere individuală / întreprindere familială politie localä Deva; -Anexa nr. 2 la Hotärârea Consiliului Local al municipiului Deva nt. 53/2018 — Statul de depozitare eliberare a vehiculelor stationate/parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva,

- se descarcă Anexa 1 (click pentru descarcare) şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu 2. Actul de identitate - Solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului nou. În această. Cazierul desemneaza cazierul judiciar, se elibereaza de politie si are o valabilitate limitata de 6 luni de la data eliberarii. Unde am folosit cazierul - respectiv la 2 institutii ale statului - nu am auzit ca ar putea fi substituit cu vreo declaratie personala (chiar data in fata notarului) a) declaraţia scrisă a uneia dintre persoanele prevăzute la art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19^1 sau anexa nr. 19^2, din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2011 cu modificările şi completările ulterioare, după caz Acțiune moldo-română pentru reducerea riscului rutier. Astăzi, 9 mai a.c., poliţiştii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi se vor întâlni cu omologii lor din Republica Moldova, în cadrul unei acţiuni comune cu echipaje mixte de poliţie rutieră, în Vama Sculeni

Modele de cereri - Evidența populației. Anexa 14 din HG 1375/2006 - Declaraţie solicitant conform art.27, lit.c) din O.U.G. nr.972005 privind evidenţa, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetăţenilor români. Anexa 15 din HG 1375/2006 - Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării. Anexa 24 - Modificare program de lucru În perioada 13 iulie - 31 august 2021 programul de lucru cu publicul la Anexa 24 va fi următorul: LUNI, MARȚI, MIERCURI 08:30-12:00, 14:00-15:30 JOI 08:30-11:00 VINERI 08:30-12:00 12.07.202 Acte necesare cazier judiciar pentru românii din străinătate. cerere eliberare cazier;; actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă) aflate în termen de. STIMAȚI CETĂȚENI, Având în vedere prevederile H.G. nr. 24/14/05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS -CoV 2, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce ne revin, în.

Acord CNAIR și Aviz Inspectorat de Poliție Județean

(2) Cererea se adreseaza unitatii de politie in a carei raza administrativ-teritoriala s-a nascut persoana fizica sau isi are sediul persoana juridica pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar in cazurile prevazute la art. 6, Inspectoratului General al Politiei Romane. (3) Unitatile de politie prevazute la alin Website-ul oficial S.P.C.L.E.P - Oradea. COMUNICAT. nr. 7 din 21.06.2021 Av ând în vedere faptul că lucrările de reabilitare a Sălii Traian Moşoiu nu au fost finalizate, toate căsătoriile programate pentru oficiere în zilele de sâmbătă şi duminică, începând cu data de 3 iulie 2021 se vor oficia în primărie, într-o altă sală de evenimente, situată la etj. 1, cam. 117 cu. Termenele de eliberare al. nr. 2 Telefon: 0240 / 506700 Program eliberare caziere. Caras-Severin Calarasi Cluj Constanta Covasna Dambovita Dolj Galati Giurgiu. Tagged with: cerere eliberare cazier judiciar persoane juridice, cerere eliberare cazier judiciar anexa 35, cerere eliberare cazier judiciar iasi. Program cazier constanta 2 se va înscrie denumirea persoanei juridice (societatea mama sau/şi a filialei după caz) ANEXA 39 Model de împuternicire emis ă de persoana juridic ă pentru delegarea unei persoane fizice, în vederea depunerii cererii şi ridic ării certificatului de cazier judiciar privind persoana juridic ART. 1 Se aproba modelele formularelor-tip folosite in activitatea de cazier judiciar, prevazute in anexele nr. 1-48, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Anexa nr. 22 - Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizice. Anexa nr. 23 - Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana fizica

Model completare cerere eliberare carte de identitate. 21 noiembrie 2014 17 28. Cerere pentru eliberarea cazierului judiciar persoane fizice. Apare o neconcordanta numar cu numarul din documentul de intabulare proprietate. Cerere pentru eliberarea actului de identitate anexa nr. Cerere pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 22 Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE (nr. şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea) (nr. şi data înregistrării la unitatea competentă

Formulare - S.P.C.L.E.P - Orade

021 345 00 60 primiri eliberari acte carti de identitate luni marti miercuri 08 30 16 30. Carte buletin de identitate cerere tip completata anexa 22 la h g. Pentru a se obține un certificat de cazier judiciar în. 1332 2010 ca structură de poliţie locală. Ion dumitru relu sediul direcției. Incinta sectiei de politie nr Program eliberare cazier Sectia 7. Mai jos găsești programul de eliberare al certificatelor de cazier de la Sectia 7 Politie. Poți merge la orice secție de poliție. Te sfătuiesc să cauți numărul de telefon, să suni la ei și să ceri informații privind programul de eliberare. Te va scuti de un drum inutil. 8 (2) din H.G. nr. 1375/2006 Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (Anexa 18) se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006 Declaraţie pentru primirea în spaţiul de locuit (Anexa 12 1 anexa nr 2 la ordinul nr 752 2006 cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală a. Certificatul de atestare fiscala este un act care dovedeste indeplinirea obligatiilor de plata ale contribuabilului impozite taxe si este emis la cerere in cateva zile lucratoare de catre organul fiscal competent Joi - între orele 17:00 - 18:30 Eliberare documente Vineri - între orele 08:30 - 12:00 Primire documente Vineri - între orele 12:00 - 13:30 Eliberare documente Întrerupere temporară a activității Biroului nr. 2 de Evidenţă a Persoanelor din data de 10.06.2021. Biroul nr. 3 de Evidenţă a Persoanelor

9) Vehiculul care foloseste numerele de probe va fi insotit de certificatul de inmatriculare si anexa acestuia inseriata. Evidenta anexelor se va tine zilnic intr-un registru. Anexele si registrul vor fi tipizate, dupa modelul oferit de SEIP. 10) Legatura cu organele de politie se va face prin dl. , tel 1 anexa nr 2 la ordinul nr 752 2006 cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală a. Model cerere certificat fiscal persoane fizice anaf. Copie certificat înregistrare fiscală. ø persoane juridice ø persoane fizice eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice documente necesare Pentru cei care doresc sa isi scoata cazierul trebuie sa se adreseze la Inspectoratul Judetean de Politie Iasi sau la Politia Municipiului Iasi. Inspectoratul Judetean de Politie Iasi. Adresa: str. Mihai Costăchescu, Nr. 2, Cod 700495 Telefon: 0232.302.003; 0232.302.006, Telefon/Fax: 0232.302.175. Politia Municipiului Ias

OBŢINEREA CERTIFICATELOR DE CAZIER FISCAL PENTRU: - PERSOANE FIZICE - PERSOANE JURIDICE - ASOCIA ŢII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL - PERSOANE FIZICE. Documente necesare:- cerere tip, se distribuie gratuit - formularul 502, (se depune personal sau prin reprezentant)- actul de identitate (BI/CI) al titularului sau reprezentantului, după caz (original şi. Fișă cerere pentru eliberare autorizație de spargere în regim de avarie (intervenție) Fișă cerere pentru solicitarea executării de lucrări de racorduri, branșamente, extindere, modernizare, înlocuire rețele edilitare pe raza municipiului Cluj-Napoca Anexa 1A - Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului persoane. (2) In structura inspectoratelor de politie judetene si a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor functiona servicii specializate in domeniu, care vor asigura la nivelul unitatilor teritorial-administrative activitatile pe linie de cazier judiciar, evidenta operativa si evidente speciale ale Politiei Romane Dsu declaratie proprie raspundere Dsu declaratie proprie raspunder

DJEP CLUJ Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Clu

 1. Anexa 2 este ca pisica moarta intre politie si asiguratori! Du-te la Asiban, iti dau ei A2, in ea se descrie si deseneaza un rezumat al conditiilor in care s-a produs dauna, o completezi / desenezi / descrii si te duci din nou la politie cu ea sa ti-o confirme. E cam mult de cand am trecut prin astea, sper sa nu se fi schimbat ceva
 2. • chitanta de achitare a taxei in cuantum de 10 lei -se achita la casierie Politie • timbru fiscal in valoare de 2 lei .(se cumpara de la posta sau CEC) (anexa nr.38) - semnata si TERMENUL DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ESTE DE PANA LA 3 ZILE LUCRATOARE DE LA DATA DEPUNERII CERERII
 3. g) anexa la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia (2 exemplare). Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si m
 4. ORDINUL DE PROTECȚIE PROVIZORIU, EMIS DE POLIȚIȘTI . De la 28 decembrie 2018, poliţiştii care intervin la cazuri de violență domestică pot emite, după analizarea situației pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protecţie provizoriu, valabil 5 zile, astfel încât victima nu va mai fi nevoită să aştepte unul încuviinţat de judecător
 5. Zona de agrement Ghioroc, controlată de polițiști. Pentru a ajunge acasă în siguranță, la cei dragi, atragem atenția tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este obligatorie, polițiștii arădeni fiind la datorie în primul rând pentru a preveni producerea accidentelor rutiere

Acte necesare - DPEPSC Sector 2 Bucureșt

Inspectoratul de Politie al Judetului Buzău, face parte din Inspectoratul General al Politiei Romane si este institutia specializata a statului care exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor , respectarea ordinii si linistii publice in conditiile legii Sursa INFOTRAFIC, Ora 06:30. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare face parte din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi este instituţia specializată a statului care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi. Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate (carte de identitate sau buletin) 1. Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani. Acte necesare. cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal cererea(anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate, de la ghişeu, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament

Contact Direcția Generală de Evidență a Persoanelo

Pentru informarea cetatenilor vor fi amplasate în proximitatea ghiseelor de lucru cu publicul într-un loc vizibil, situate la nivelul ochilor, anunturile privind termenele de eliberare a documentelor, prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2. Anunturile vor cuprinde, după caz, urmatoarele texte: Pasapoartele se emit în 2 ore în regim de urgenta Cazier Judiciar Sector 4. Oct 23, 2015 - 4 v4.0 23/10/15. • A self-addressed return envelope large enough to hold an A4 size. Certificat de Cazier Judiciar. 3-5 Eforie St, Sector 5. Orar Sectia 12 Politie Cazier Judiciar (Primiri cereri si eliberari certificate in regim de urgenta) program de lucru. Adresa: Sector 4 Strada Emil Racovita nr Anexa nr. 7 de modificare și înlocuire a Anexei nr. 22 Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCUL Pentru cei care doresc sa isi scoata cazierul trebuie sa se adreseze la Inspectoratul Judetean de Politie Iasi sau la Politia Municipiului Iasi. Inspectoratul Judetean de Politie Iasi. Adresa: str. Mihai Costăchescu, Nr. 2, Cod 700495 Telefon: 0232.302.003; 0232.302.006, Telefon/Fax: 0232.302.175. Politia Municipiului Ias

ANEXA 16 Cerere privind eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizic VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE ' Timbru fiscal de (nr. Pana in prezent, cererea trebuia depusa la unitatea de politie pe raza careia persoana juridica isi avea sediul social, sucursala, filiala sau punctul de lucru, iar termenul de eliberare era de. Pentru obţinerea permisului de armă posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege: a) cerere de eliberare a permisului de armă Eliminarea taxei de timbru fiscal, în valoare de 2 lei, duce la modificarea formularelor de cazier judiciar, susține Ministerul Afacerilor Interne într-un proiect legislativ de modificare a HG nr. 345/2010.Noile cereri de eliberare a cazierelor, dar și actul emis de poliție, care certifică extrasul de pe cazierul judiciar, vor fi de patru tipuri - câte două pentru persoanele fizice. 105.000 km 10/2004 150 kW (204 CP) Vehicul second hand - (Proprietar ant.) Automată Benzină 9,2 l/100 km (mixt) Alte informaţii privind consumul oficial de carburant şi emisiile oficiale de CO2 ale autoturismelor noi pot fi găsite în Ghidul privind consumul de carburant, emisiile de CO2 şi consumul de curent al autoturismelor noi disponibil în toate punctele de vânzare şi la.

Poliția Română - Politia Roman

 1. istrative activitatile pe linie de cazier judiciar, evidenta operativa si evidente speciale ale Politiei Romane
 2. Model Cerere de eliberare a avizului prealabil de către poliția de frontieră art. 44-45 din O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, și Anexa nr. 2 din Norma metodoogică de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001, astfel cum a fost modificată până la 08.05.2018. Articole recente. Avocat Online.
 3. Ferhat sectia 13 politie program eliberare buletine, sectia 4 politie politie program eliberari buletine, sectia 9 politie program eliberari buletine.. Program de lucru cu publicul - Primiri cereri, Eliberri acte de identitate, Secretariat. Birou solicitri duplicate certificate alt localitate/anexa 9 - 0241485004.
 4. Adrese, telefoane si informatii din politie. Adrese, telefoane, email contact, program, orar si informatii din institutii de sta
 5. 502 Num r de operator de date cu caracter personal - 1067 CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL Persoan fizic Român cu domiciliul în Români

Plangere penala in caz de accidente rutiere cu victim

 1. Compartimentul înmatriculări și evidenta vehiculelor rutiere. Ziua. Intervalul orar. Activitate desfasurata. Luni. 08.30-13.30. Inmatriculare, autorizare provizorie si de probe, radieri auto. 14.30-16.00. Eliberare certificate inmatriculare, dovezi de circulatie provizorie si placi cu numere de inmatriculare
 2. NOTA. Actele se depun la S.P.C.L.E.P. pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta; In situatia cetatenilor romani aflati temporar in strainatate eliberarea actului de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, ori pot depune cererea pentru.
 3. 2. FORMULAR REGULARIZARE 3. Cerere înregistrare Certificat Performanță Energetică 4. Cerere participare la Recepție lucrări construire - desființare 5. Cerere de atestare a edificării construcției - Anexa 1 6. Cerere de atestare a edificării construcției - Anexa 2
 4. Se așteaptă să fiți chemați la SALA 3, ghișeul nr. 2, 3 sau 4. Ridicarea actului de identitate se va face la sala 3 - ghișeul nr. 5, fără a se lua număr de ordine, după termenul dat de la depunerea cererii de eliberare a actului de identitate
 5. Viza de flotant descarcă cerere, ce acte sunt necesare. Fiza de flotant este flotant este obligatorie pentru toți cetățenii români care se mută în alt oraș față de cel de domiciliu. Conform reglementărilor în vigoare viza de flotant trebuie făcută după cel mult 30 de zile de stabilire în altă localitate sau oraș

Dupa depunerea notificarii la organul de politie competent, în termen de 3 zile se elibereaza dovada notificarii (model anexa 14 din H.G. nr. 130/24.02.2005) cu o valabilitate de 30 zile. 1.3 Politie locala. Procedura operationala - Activitate politist local cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice Eliberare adeverinte din registru agricol Procedura operationala - Eliberare atestate de producator agricol Anexa 4.2. - Situatia sintetica rezultate autoevaluare Anexa 4.3. - Raport sistem de control. vineri 09.00-11.00, 12.00-13.45. Actele se depun şi se eliberează la ghişeul situat la sediul I.P.J. Timiş, Bld Tache Ionescu nr. 44-46. Obţinerea certificatului de cazier judiciar persoane fizice Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare. Nu ma aflu in nici una din exceptiile prevazute de art. 221 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002, republicata, privind circulatia pe drumurile publice, respectiv, nu am avut majorata perioada de suspendare, nu am fost sub influienta bauturilor alcoolice si nu am fost sanctionat pentru nerespectarea regulilor privind trecerea. Art.2. Prezentul Regulament reglementeaza urmatoarele activitati: a) activitatile de ridicare, transportare, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar, a celor expuse la vanzare, fara autorizare si a celor fara stapan sau abandonate pe domeniul public de pe raza Municipiului Targoviste

(politie, jandarmi, pompieri, salvare, etc). cele de intervenţie la reţelele de apă, în baza unui proces-verbal de eliberare, prevăzut în Anexa nr. 2 Art.15 În cazul nerevendicării vehiculelor ridicate și depozitate, în termen de 30 zile de la data întocmirii dispoziției de ridicare, se vor aplica prevederile Legi Serviciul CONTROL Fiscal. Anexa nr. 1 - Model 2016 ITL - 001 Declaratie fiscala - cladiri rezidentiale-nerezidentiale-mixte PF. Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL - 002 Declaratie -cladiri rezidentiale-nerez-mixt PJ. Anexa nr. 3 - Model 2016 ITL - 003 Declaratie Teren-PF. Anexa nr. 4 - Model 2016 ITL - 004 Declaratie Teren-PJ Formulare / modele de cereri aferente serviciilor publice oferite de structurile MAI. Poliţia Română. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Poliţia de Frontieră Română. Inspectoratul General pentru Imigrări. Direcţia Generală de Paşapoarte. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor