Home

La bornele unui rezistor tensiunea si sunt in faza

Exemple: un rezistor cu R = 100Ω şi P= 1W suportă un curent de 100 mA un rezistor cu R = 100Ω şi P= 5W suportă un curent de 225 mA Curentul admis de rezistor ≈ 1500 mA d. TENSIUNEA NOMINALĂ (Un) Reprezintă tensiunea maximă ce poate fi aplicată la bornele unui rezistor fără ca acesta să se supraîncălzească ramurile-de reţea sunt porţiuni din reţeaua electrică cuprinse între două noduri succesive; ochiurile-de reţea sunt contururi poligonale închise, formate dintr-o succesiune de rezistori şi surse. Prima lege a lui Kirchhoff este o expresie a conservării sarcinii electrice într-un nod al unei reţele electrice. Este evident că sarcina. Acolo A vine de la amplitudine si daca ne uitam la axa y se subintelege ca ma refer la amplitudinea tensiunii (unui semnal sinusoidal). Deci ambii au dreptate pentru ca fiecare vorbeste despre altceva :). Daca insa te referi la graficul din figura 2, acolo se vede clar ca: - curentul creste abia dupa ce si tensiunea creste

La rezonanta impedanta circuitului este minima, si curentul prin circuit este maxim: (13.16) Tensiunile si sunt egale si in opozitie de faza, iar caderea de tensiune pe elementele rezistive este egala cu tensiunea de alimentare . Se defineste un factor de supratensiune la rezonanta q: (13.17 1. din prima formula poti gasi curentul maxim admis de rezistor daca sunt cunoscute puterea si rezistenta. I=radical(P/R) [A] 2. din a 2-a relatie poti afla usor valoare rezistentei stiind puterea acesteia si tensiunea aplicata la borne: R=U^2/P [ohm Este conexiunea in care infasurarile fazelor sunt conectate cap la cap intr-un lant continuu. Tensiunea de linie, in acest caz este egala cu tensiunea de faza, dar curentul de linie este de 1,73 ori mai mare decat curentul de faza. (vezi fig.21.). a) b) Figura 21. Regula mainii stangi (Fleming)

6.7. (R) Un rezistor cu rezistenta R=100 Ω si un condensator de capacitate C=2µF sunt conectate in serie. Tensiunea la bornele condensatorului are valoarea instantanee: uc=10⋅sin 5000 t Sa se calculeze tensiunea la bornele rezistorului uR si la bornele intregului circuit u, precum si puterea instantanee absorbita. Fig. 6. Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este: 170V 30 V 122 V 116. Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este: F Axh A/h. 117. Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie la

In Fig. 08.1, in care dubloarele de tensiune au intrarea de la retea in paralel si iesirile in serie, tensiunea la bornele lui C3 este 3U iar la bornele lui C5 este 5U [am notat U = 1.41 Uo] fata de numai 2U cit este in schemele cu celule dubloare alimentate in serie diferentialul u(t) = Ri(t) + L t 0 di(t) 1 i(t)dt dt C + ∫ Z = R + j(XL - XC) - impedanta circuitului serie RLC XL = jωL - reactanta inductiva XC = 1 jcω - reactanta capacitiva UR = RI →uR si i sunt in faza UL = X LI→uL si i defazate cu 2 π UC = XCI→ uC si i defazate cu 2 π U2 = 22 U(U U)RL C+− Z = 22 R(X X)+−LC Z = 22 L 1 R( ) C +ω− ω Defazajul dintre tensiune si. 07A115~&22A11/ Daca tensiunea la bornele unui rezistor se mentine constanta, dar rezistenta sa creste de doua ori, cum se modifica puterea disipata? null: Se dubleaza. Ramane aceiasi. Se injumatateste. Scade de 1,41 ori. Subiect public ANCOM, 2007: nul CURENTUL ALTERNATIV SINUSOIDAL 1. Generarea tensiunii electromotoare alternative. Valori instantanee şi maxim

Legile lui Ohm si Kirchhof

rezistor ideal) şi curentul prin circuit este defazat în urma tensiunii la bornele circuitului. La frecvenţe mai mici decât frecvenţa de rezonanta circuitul se comportă capacitiv, (curentul prin circuit este defazat înaintea tensiunii la bornele circuitului). La frecvenţa de rezonanţă, curentul prin circuit este în fază cu tensiunea. Dacă la bornele unui rezistor (considerat pur rezistiv) se aplică o tensiune alternativă sinusoidală, prin acesta va lua naştere un curent alternativ sinusoidal, în fază cu tensiunea aplicată. Valorile efective ale caderilor de tensiune, sunt: UR = RI - caderea de tensiune rezistiva, în faza cu curentul Ub este în faza cu I. Masurare PAct si En Act. Bogdan Dina. Download with Google Download with Facebook. or. Create a free account to download. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Masurare PAct si En Act. Download. Masurare PAct si En Act valoarea mărimii la momentul iniţial sau la alt moment, vectorul se consideră rotitor cu o perioadă egală cu cea a mărimii alternative. Rezistor în curent alternativ. Dacă la bornele unui rezistor R se aplică o tensiune alternativă de tipul: u =U m sinωt (11 'Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este: 31,5 A 44

Defazajul dintre tensiune şi curent

 1. configurația circuitului acesta oferă la bornele sale o tensiune constantă u(t) egală cu valoarea tensiunii generatorului e(t) (fig. 3.11). Fig. 3.11. Sursa ideală de tensiune, reprezentare în domeniul timp (a), respectiv în complex (b) Ecuațiile caracteristice în domeniul timp și în domeniul complex (conform regulii generatorului) sunt
 2. Circuite de curent alternativ Circuite de curent alternativ CA Principalii parametri ce caracterizeaza un semnal de CA : amplitudine , pulsatie si faza Variatia amplitudini Variatia frecventei Variatia fazei Curentul continuu este un caz particular al curentului alternativ Intr-un circuit cu un element liniar pasiv , tensiunea si curentul au.
 3. rezultă că (legea lui Ohm pentru rezistor în c.a.) și fazele sunt egale, adică defazajul dintre tensiune și intensitate pentru rezistor este nul. Tensiunea pe rezistor și intensitatea prin rezistor sunt în fază. O I R U R Bobina ideală în curent alternativ Dacă la bornele unei bobine se aplică o tensiune altenativă atunci.
 4. e indicaţiile aparatelor de măsură şi tensiunile la bornele rezistenţei, respectiv la bornele bobinei
 5. a) in cazul unui rezistor ideal, (P-=0, adica tensiunea si curentul sunt in faza. b) in cazul unei bobine ideale, la aplicarea unei tensiuni alternative u= Umsinot I = 1m Sln(ot- 7t/2) Curentul este defazat cu cp=7t/2 in urma tensiunll apllcate. c) in cazul unui condesator ideal, la aplicarea tensiunli alternative , se stabileste un current de.

Daca la bornele unui resistor se aplica o tensiune alternativa sinusoidala ia nastere un current sinusoidal in faza cu tensiune aplicata si a carei aplitudini poate fi calculate cu fornula : Rezistorul ideal in current alternative respecta in continuare legea lui Ohm Extras din laborator: 1.Consideratii generale. Reprezentarea unui rezistor in calitate de componenta fizica de circuit, printr-o rezistenta R, definita prin relatia: u si i fiind tensiunea si respectiv curentul la borne, constituie modelul cel mai simplu (idealizat), dar care de cele mai multe ori este total nesatisfacator

Curentul Alternativ - ELECTRICAL

Acestea pot fi active (n special rezistorul i bobina), cnd sunt sediul unor tensiuni electromotoare, sau pasive. Dac parametrii caracteristici ai acestor dispozitive (rezisten, inductan, capacitate) sunt independeni de curentul electric sau de tensiunea aplicat la bornele lor, ele constituie elemente de circuit liniare Deschiderea tiristorului poate avea loc la nghiuri de deschidereαu(faza alternantei) nu mai mici de 30°. Din aceasta cauza reglarea tensiunii începe de la unghiul α=30° si pâna laα=180 ° când tensiunea devine nula (fig.3). Astfel reglând tensiunea la bornele încalzitorului putem ridica temperatura curentului d 5) Dacă tensiunea la bornele unui generator este U 1 = 5 V, prin rezistorul R 1 trece un curent de 3 A. Când unui alt rezistor R 2 îi aplicăm la capete o tensiune U 2 = 8 V, prin el trece un curent de 2 A. Cât este tensiunea electromotoare a sursei electrice și rezistența sa internă Tensiunea la bornele unui inductor este proportionala cu viteza de variatie a curentului. Bobinajul poate fi realizat din fir de aluminiu sau cupru (cel mai folosit), monofilar (un singur fir) sau multifilar (mai multe fire) cel din urma fiind folosit pentru frecvente mari Rezultă, deci, la bornele rezistorului o tensiune sinusoidală în fază cu curentul. O mărime sinusoidală, A sin ωt, se reprezintă de obicei printr-un vector A a cărui mărime este egală cu amplitudinea A şi care se roteşte în jurul unui punct fix O în sens trigonometric cu viteza unghiulară ω

Fie un dipol liniar pasiv, aflat în regim sinusoidal (fig. 5.12). Tensiunea şi curentul la bornele circuitului sunt mărimi sinusoidale de aceeaşi frecvenţă. mărimi care, în cazul general, depind de toţi parametrii circuitului (R, L, C, M), precum şi de pulsaţie d) înfăşurarea primară este alimentată la tensiunea nominală iar la bornele înfăşurării secundare se conectează un rezistor. I.2. Imaginea de mai jos reprezintă schema bloc a unui circuit de reglare cu o singură buclă. În coloana A sunt enumerate simbolurile mărimilor care intervin în schemă, iar în coloana Astept parerea unui specialist. sunt si eu electronist dar nu am lucrat cu circuite industriale. Menținerea acestui curent se face print-o tensiune ce apare temporar la bornele sarcinii inductive. un rezistor dependent de tensiune conectat în paralel cu sarcina și care îndeplinește condiția 2 < Umax / Uj <4 (unde Umax este. In cazul unui alimentator in comutatie, diferenta de aproape 550 mW, conteaza enorm asupra bunei functionari si a randamentului acestuia. In plus, se poate remarca din forma semnalului la bornele LED-ului, ca pulsatia in primul caz este mai accentuata, pe LED existand o tensiune varf la varf de 7.4 V, fata de cei aproximativ 5.2 V in al doilea caz

6.21. La bornele unui circuit format dintr-o bobina ideala de inductanta L=400/π mH in paralel cu o rezistenta R=30Ω (fig.6.21) este aplicata o tensiune sinusoidala de frecventa f=50 Hz si valoare eficace U=120 V. Sa se determine: a) valorile eficace I, IL, IR ale curentilor din laturile circuitului si defazajele lor fata de tensiunea aplicata Rezultă şi faptul că valorile tensiunii între seturi de puncte comune vor fi identice. Adică, tensiunea între punctele 1 şi 4 (la bornele bateriei), este aceeiaşi cu tensiunea dintre punctele 2 şi 3 (la bornele rezistorului). Să analizăm următorul circuit şi să vedem care sunt punctele comune Curentul alternativ are cea mai largă întrebuinţare, datorită faptului că poate fi produs, distribuit (transportat) şi utilizat în cele mai bune condiţii economice. La baza producerii t.e.m. alternative stă fenomenul de inducţie electromagnetică. Rotirea uniformă a unui câmp magnetic într-o bobină fixă, permite obţinerea unei t.e.m. alternative

1) Tensiunea de la capetele rezistorului: cu cât creşte tensiunea de la bornele rezistorului, cu atât creşte şi intensitatea curentului ce trece prin el. 2) Rezistenţa electrică: cu cât creşte rezistenţa circuitului, cu atât scade intensitatea curentului ce trece prin rezistor Aceasta tensiune electrica este apoi supusa unui proces de convertire intr-o tensiune mai mare, prin intermediul unui transformator care o amplifica la o valoare cuprinsa intre 130.000 si 400.000 Volti. Ulterior, cand curentul electric transportat prin liniile de inalta tensiune ajunge in zona de consum, el este trecut prin transformatoare care. Dac` impedan\a echivalent` la bornele dipolului este Z=R+jX, Q=X =0 (X = 0 deci la rezonanta reactanta echivalenta este nula si dipolul are o comportare rezistiva la borne. Defini\ia 2 Pulsa\ia de rezonan\` este pulsa\ia tensiunii aplicate, la care impedan\a scalar` este minim` sau maxim`, respectiv curentul este maxim sau minim la tensiune dat`

Se afişează pe osciloscop cele 4 curbe : curba albă, tensiunea măsurată la bornele circuitului, curba roşie la bornele rezistenţei, curba verde la bornele bobinei, curba albastră la bornele condensatorului. Pe curba albă sunt figurate şi punctele de măsură. Măsurătoarea se face pentru o perioadă a tensiunii un condensator. este alimentat la tensiunea erectivä U=200dî V la Hz. Circuitul este parcurs dc un curent cu Intensitatea fre efcctwä A lucreazå in regim inductiv. Dach defazajul dintre curentului si tensiunea de alimentare a circuitului defazajul dlntre intensitatea curentuluå tensiunea de la bornele bobinei se ane' Sinusoidele sunt singurele forme de unda care au aceasta proprietate. De exemplu, nu exista nici un motiv ca un semnal dreptunghiular ce intra intr-un sistem liniar sa produca la iesire tot o unda dreptunghiulare. Cu toate ca o sinusoida la intrare garanteaza o sinusoida la iesire, cele doua unde pot fi diferi ca amplitudine si faza Cand la bornele lui R 7 Lm 301 identifica sub 18 mv, corespunzator unui curent de 180 mA consumat de baterie, se aprinde ledul, tensiunea scade si se trece la faza de intretinere. R7 are o valoare de 0,11 ohm si se poate obtine din 2 rezistente de 0,22 ohm 10 W conectate in paralel (se gasesc). D 1=1N4148. Stabilirea celor doua tensiuni Tensiunea la bornele bobinei are un unghiu de fază de 52.984 o (faţă de unghiul de fază de referinţă, 0 o), iar curentul prin bobina are un unghiu de fază de -37.016 o, o diferenţă de exact 90 o între cele două. Acest lucru ne spune că E şi I sunt defazate între ele tot cu 90 o (doar în cazul bobinei)

Studiul circuitului R, L, C - serie, in curent alternati

Condensatorul C3 si bobina de soc formeaza un circuit rezonant care ridica tensiu¬nea instantanee la bornele tubului la o valoare foarte mare, situatie in care tubul porneste. Cu cat unghiul de faza al ten¬siunii retelei pe durata caruia triacul conduce este mai mare, cu atat mai mare va fi curentul prin filamente, re¬zultând o tensiune de. Se leagă sursele în serie şi la bornele grupării lor se leagă un rezistor cu rezistenţa R. Să se calculeze rezistenţa R şi tensiunea U2 la bornele celei de a doua surse, astfel ca. In problema, cupland condensatoarele serie la curent continuu, dupa perioada tranzitorie de incarcare, din schema dispar condensatoarele ideale si raman doar cele 2 rezistente inseriate, care modeleaza pierderile. Tensiunea mai mare se va regasi la bornele rezistentei mai mari, adica la bornele condensatoruilui electrolitic cu pierderi mai mici În regim trifazat, tensiunile de fază (între fază și neutru), pe fiecare din cele trei faze (R, S, T), sunt descrise de relațiile: = ⁡ = ⁡ ()() = ⁡ = ⁡ ()() = ⁡ = ⁡ ()Deoarece în anumite rețele, în special de înaltă tensiune, neutrul nu este accesibil (sau chiar nu există), liniile trifazate sunt identificate după tensiunea de linie, adică tensiunea dintre oricare. Rotirea uniformă a unui câmp magnetic într-o bobină fixă, permite obţinerea unei t.e.m. alternative. Rezistorul în curent alternativ Dacă la bornele unui rezistor (considerat pur rezistiv) se aplică o tensiune alternativă sinusoidală, prin acesta va lua naştere un curent alternativ sinusoidal, în fază cu tensiunea aplicată

Exemple de marimi active sunt: tensiunea electrica la bornele unui termocuplu, temperatura apei dintr-un rezervor etc. (оn general, asa sunt marimile de grad 1 si grad 2); exemple de marimi pasive sunt: rezistenta electrica, capacitatea electrica, inductivitatea etc. (оn general, marimi de grad 0) - in curent continuu, in cazul general al unui receptor aflat in regim electrocinetic caracterizat de curentul constant I si avand tensiunea la borne U , puterea absorbita este: P = UI (8.1) in caz particular, intr-un rezistor de rezistenta R aflat in regim electrocinetic se disipa (conform legii transformarii energiei in conductoare) o putere unde E este tensiunea electromotoare a sursei, U este tensiunea la bornele consumatorului iar u este căderea de tensiune din interiorul generatorului. Măsurarea tensiunilor se face cu ajutorul voltmetrului V care trebuie conectat în paralel cu elementul de circuit (generator, consumator, conductori de legătură, rezistor, etc.) Tensiunea la bornele reţelei este egală cu suma tensiunilor de pe fiecare condensator. (1) Conform formulei capacităţii, tensiunile electrice din reţeaua de mai sus se exprimă astfel Cand un condensator este incarcat, sunt sarcini cu + pe o parte si sarcini cu - pe de alta parte Descarcarile electrice intre nor si pamant sunt declansate de lideri care ies din nou si se intensitatea curentului electric printr-un circuit cu condensator este defazată cu p/2 înaintea tensiunii sau că tensiunea la bornele condensatorului este în urma curentului cu p/2. Dacă la bornele unui rezistor R se aplică o tensiune.

Determinarea experimentala a tensiunii electromotoare si a

Capacitatea, inductanţa şi rezistenţa electrică

V.1. Magneți . Poli magnetici. Interacțiuni magnetice. Pentru reprezentarea intuitivă a câmpului magnetic, la fel ca şi în cazul câmpului electric, se pot folosi linii de câmp, formând așa-numitul spectrul câmpului magnetic.. Spre deosebire de liniile câmpului electric, liniile câmpului magnetic sunt curbe închise Consumatorii necesită nivele diferite de tensiune, cei de joasă tensiune au tensiunea nominală de 380 V sau 220 V, alţi consumatori sunt de medie tensiune: 6 kV sau 10 kV (tensiune de linie). Transportul energiei electrice se face la nivele de tensiune ridicată (700 kV, 400 kV, 220 kV sau 110 kV, tensiune de linie) dictată de lungimea. La bornele înfăşurării primare se aplică tensiunea de măsurat U1 , iar la bornele înfăşurării secundare se leagă un voltmetru sau circuitul de tensiune al unui wattmetru, contor etc.. Sunt utilizate în principal două tipuri de transformatoare de măsurare de tensiune: - transformatoare de măsurare de tensiune de tip capacitiv. - scurtcircuitarea unui circuit r, l serie care a functionat in regim stationar cu tensiunea u la borne 44 3.1.3. - circuit r, l serie care se cupleaza la o sursa de tensiune alternativa 45 3.2. - circuite cu rezistor si condensator 46 3.2.1. - circuit r, c serie cuplat la o sursa de curent continuu, cu tensiunea u = constanta 47 3.2.2 Setam multimetrul pentru masurat ohmi. Daca nu exista legatura (bornele nu se ating), atunci multimetrul va arata un 1. Se poate testa atingand bornele una de cealalta, si daca totul e ok, atunci pe ecran o sa apara un numar. Conectam bornele la capetele firului, si daca apare alt numar diferit de 1 inseamna ca nu e intrerupt

Video: NOTIUNI GENERALE DE ELECTROTEHNICA - rasfoiesc

Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este: 31,5 A 44 A 53,4 Dacă la bornele unui rezistor R se aplică o tensiune alternativă de tipul: u=Umsinwt prin acesta va circula un curent electric a cărui intensitate este obţinută prin legea lui Ohm: i = u / R sau de unde: i=Imsinwt Din expresia tensiunii Continue reading → REZISTOR IN CURENT ALTERNATI toate excitatiile sunt periodice de aceeasi perioada si sunt conectate la t= 0. Regimul periodic . nesinusoidal este foarte impor tant in circuitele lectron i ce si in electroenergetica. 5.2. Dezvoltarea in serie Fourier a functiilor periodice. Proprietati • circuit trece jos RL daca tensiunea de ieşire se ia de la bornele rezistorului , U45. Se completează un alt tabel de forma celui din cazul anterior cu observaţiile: • frecvenţele la care se fac măsurătorile sunt de 100 ori mai mari, • în loc de U13 din tabel se trece U45 în noul tabel, • în loc de U32 din tabel se trece U52 în noul tabel Deoarece tensiunea la bornele circuitului a fost exprimata ca func‚tie de sinus, se prefera ca‚si intensitatea curentului periodic s a se exprime prin sinus (nu prin cosinus), pentru a se eviden‚tia astfel diferen‚ta de faza între tensiune ‚si intensitate. Avem sin ˇ 2 + x = cosx‚si, punând = ˇ 2 în (16) ob‚tinem.

Dacă s-ar crea o sursă de tensiune fizică care să o urmeze și să o aplice la bornele unui rezistor de 1 ohm, Pentru cazul în care și sunt semnale de tensiune sau curent, densitățile spectrale ale amplitudinii asociate și sunt strict pozitive prin convenție. spectrul de fază sau faza spectrală (sau mai rar, la fel de real. Cu alte cuvinte se creşte un pic voltajul pentru a se compensa variaţiile de tensiune din cauza căderii de tensiune pe circuit. Astfel dacă la bornele de joasă tensiune ale transformatorului avem 239.60V, până la priză, voltajul o să mai scadă. În conjuncţie cu toleranţa electrocasnicelor şi echipamentelor vândute în Uniunea Europeană între 220V şi 240V, ajungem să fim în. Cele două borne ale unei baterii nu sunt identice deoarece sensul de rotaţie al motoraşului se schimbă când se inversează bornele bateriei.. Pentru a aprinde becul trebuie legate bornele bateriei prin fire conductoare la bornele duliei becului.. Bateria, firele conductoare, filamentul de la bec formează un circuit electric simplu.. Circuitul închis, Circuitul deschi Se numeste STATICA deoarece la o temperatura si o tensiune electrica ce ramane constanta in timp, intensitatea curentului electric prin dioda ramane la randul ei constanta. Caracteristica diodei reflecta asadar aceasta dependenta statica a intensitatii de tensiune. Am vazut la teoria semiconductorilor ca, in functie de temperatura din semiconductor, conductivitatea acestora scade sau creste. 21. Un circuit de curent alternativ monofazat este alimentat la tensiunea de 220V şi frecvenţa de f=50Hz fiind alcătuit dintr-un bec cu rezistenţa R=600Ω, o bobină cu inductanţa L=3H şi un condensator cu capacitatea C=4μF. Se cere să se calculeze: a) impedanţa Z a circuitului; b) tensiunea la bornele becului UR

Curentul Alternativ - ALC BLOG VERIFICARI PRAM

 1. 4) Cele două condensatoare au pierderi egale, dar tensiunea la bornele lui C2 este mai mare pentru că el este conectat probabil spre borna pozitivă. 06C31J/ Un circuit serie R,C este alimentat de la un generator de semnal sinusoidal. Tensiunea la bornele întregului grup este de 500V, iar tensiunea la bornele rezistorului este Ur=400V
 2. Buna ziua, Inca mesteresc la rulota si am ajuns la capitolul independentei electrice si m-am lovit de urmatoarea problema: am luat un TV cu alimentare la 12 V si consum de 3 A. Mai am un player cu alimentare la 12 V si consum tot de 3 A si eventual un HDD extern alimentat tot la 12 V si consum de 1, 5 A. Cam acestea ar fi electronicele sensibile si banuiesc ca nu le pot alimenta direct de la.
 3. 01A115~&22A11/ Daca tensiunea la bornele unui rezistor se mentine constanta, dar rezistenta sa creste de doua ori, cum se modifica puterea disipata? null: Se dubleaza. Ramane aceiasi. Se injumatateste. Scade de 1,41 ori. Subiect public ANCOM, 2007: nul

Raspunsuri (4) la subiectele de electrotehnica Puterea

 1. Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este: (sunt în faza) cu 90 de grade în urma La conectarea unui circuit de linie se recomandă următoarea ordine a manevrelor: si la bornele căruia se aplica o tensiune de 220 V este
 2. Apoi, tensiunea uC începe sa scada si când ajunge la valoarea uC = -Up2 circuitul bistabil basculeaza din nou, comandând schimbarea valorii curentilor (i1 de la 0 la I1 si i2 de la I2 la 0) si asa mai departe, cu o perioada de repetitie T0 = T1 + T2
 3. Unghiul de faza al impedantei. Unghiul de faza al impedantei pentru fiecare component este diferenta de faza dintre caderea de tensiune la bornele dispozitivului si curentul prin acesta.. Rezistor. In cazul unui rezistor perfect, caderea de tensiune si curentul sunt tot timpul in faza, prin urmare, unghiul de faza al impedantei rezistorului (impedanta rezistiva) este 0 0
 4. la o sursĂ de curent continuu cu tensiunea electromotoare u = constant la momentul t = 0 42 3.1.2. - scurtcircuitarea unui circuit r, l serie care a funcŢionat În regim staŢionar cu tensiunea u la borne 44 3.1.3. - circuit r, l serie care se cupleazĂ la o sursĂ de tensiune alternativĂ 45 3.2. - circuite cu rezistor Şi condensator.
 5. Intensitatile curentilor in cele trei ramuri ale circuitului sunt: - i R = I mR sinωt = (U m /R)·sinωt, 3') intensitatea curentului din rezistor este in faza cu tensiunea de la bornele rezistorului u R, care este egala cu tensiunea 1) furnizata de generator. - i L = I mL sin(ωt - φ)= (U m /X L)·sin(ωt - φ), 3') intensitatea curentului.
 6. 1. Un generator de tensiune cu rezistenţă internă nulă, generează: u(t)=20·sin(120·π·t) şi poate debita un curent maxim de valoare efectivă 1A. a. Puteţi conecta la bornele generatorului un rezistor pe care scrie: 10k 5% 3W ? b. Puteţi conecta la bornele generatorului un condensator polarizat pe care scrie: 10 µF 5% 60V
 7. 08B12K Tensiunea la bornele unei baterii scade de la 9V la mersul în gol, pâna la 4,5V când debiteaza pe o sarcina de 10Ω. Cât este rezistenta interna a bateriei Ri ? 1) Ri=0,45 Ω
Condensatorul

Legam borna 1 a unui condensator cu borna 1 a celuilalt. La fel procedam cu bornele 2. Acum masuram tensiunea finala. Cunostintele mele in domeniul calculatoarelor probabil ca sunt la un nivel binisor mai coborite decit a unui elev de liceu asa ca nu va pot face o schita, dar sper sa va descurcati. Ce este un condensator definiÿie egalä cu raportul dintre tensiunea U la bornele elementului si intensitatea curentului ce parcurge circuitul Z = UI, ea nefiind imaginea unei functii de timp. În figura 3.4 (a, b, c) sunt reprezentate diagramele fazoriale ale circuitului pentru cele trei regimuri posibile de functionare. REP I b) Fig. 3.4 Arial Century Schoolbook Wingdings Wingdings 2 Calibri Times New Roman Oriel 1_Oriel 2_Oriel 3_Oriel 4_Oriel 5_Oriel 6_Oriel Equation Ecuaţie Diagramă ANRE Serviciul Atestări Popa Razvan Program Examen Primăvară 2014 Programul de organizare si desfasurare : Organizarea si desfasurarea examenului de autorizare Etapele procesului de. Se masoara mai intai tensiunea la bornele bateriei, cu motorul oprit, tensiune ce trebuie sa aiba valori intre 12 si 13 volti. Daca tensiunea este mai mica, poate indica doar o stare de neincarcare a bateriei, datorita spre exemplu unui repaus prelungit, nu neaparat o defectiune a sistemului electric Tensiunea la bornele bateriei este U b = 30V iar energia consumat de rezistor n t = 10 min este de 3,6kJ . Determinai: a. timpul n care trece prin circuit sarcina electric Q = 720 C ; b. rezistena intern a bateriei; c. lungimea firului din care este confecionat rezistorul, dac seciunea lui este S = 0,17mm 2 i rezistivitate

Redresorul de inalta tensiune - pe scurt de Gheorghe

În electrotehnică, impedanța electrică este măsura opoziției pe care o prezintă un circuit la un curent atunci când este aplicată o tensiune.. Cantitativ, impedanța unui element de circuit cu două terminale este raportul dintre reprezentarea complexă a tensiunii sinusoidale dintre bornele sale, și reprezentarea complexă a curentului care curge prin el. În general, depinde de. O altă metodă mult mai precisă de verificare a acumulatorilor este aceea de măsurare a tensiunii prezente la bornele bateriei. Utilizând un multimetru digital (cele analogice nu pot fi folosite) tensiunea măsurată la bornele unui acumulator încărcat în proporţie de 100% trebuie să aibă valoarea de 12,6 V.Această tensiune trebuie să fie măsurată după ce în prealabil la. 1. Un generator de tensiune cu rezistenţă internă nulă, generează: u(t)=20·sin(120·π·t) şi poate debita un curent maxim de valoare efectivă 1A. a. Puteţi conecta la bornele generatorului un rezistor pe care scrie: 10k 5% 3W ? b. Puteţi conecta la bornele generatorului un condensator polarizat pe care scrie: 10μF 5% 60V

STUDIUL SI TRASAREA CARACTERISTICILOR REGULATORULUI DEMasurarea Tensiunii referat

Sim_exam_yo/db_tech2 at master · 6oskarwN/Sim_exam_yo · GitHu

Marime de calcul, egala cu raportul dintre valoarea efectiva a tensiunii electrice alternative aplicate la bornele unui circuit electric fara rezistenta electrica si valoarea efectiva a intensitatii curentului electric pe care il stabileste in circuit. 2. Bobina electrica a carei reactanta (1) este sensibila. [< fr. reactance, engl. reactance] Tensiunea la retea 238 V masurata si afisata de UPS (verificate de mine cu voltmetrul) tensiunea furnizata de AVR WELL 223 V (verificata de mine cu voltmetrul), insa, simbolul de overloading de pe UPS este aprins-albastru, desi nicio bara din cele 5 de pe semicercul de jos al indicatorului pe care-l banuiesc ca reprezinta loading nu este aprins Fişa de documentare Rezistorul, bobina şi condensatorul în curent alternativ 1.Rezistor în curent alternativ Dacă la bornele unui rezistor R se aplică o tensiune alternativă de tipul: u=Um. Salut Am un ups APC SUA1000I si doresc sa-l folosesc pe centrala termica,dar in momentul in care se intrerupe curentul si comuta pe baterii centrala trece pe avarie.Cand functioneaza pe baterii genereaza doua faze.Am citit pe un al forum ca, daca leg un rezistor de minim 1Mohm intre una din faze si impamantare voi rezolva problema cu generatul a doua faze.Dar nu functioneaza,tot doua faze am

La bornele unei baterii cu tensiunea electromotoare E şi

Nu este permisa folosirea motoarelor standard la tensiune de 60 Hz ; la cerere, sunt disponibile modele cu tensiune speciala si frecventa la 60Hz, sau frecventa multipla de 50 si 60 Hz; la cerere, sunt disponibile si motoare multi-tensiune (ex. 115/230V/60Hz pentru piata din SUA) I. Realizarea practică a unui filtru de tensiune trece jos. exemplu, la filtrul trece jos, tensiunea sinusoidală trece prin acesta numai dacă frecvenţa sa aparţine unui domeniu de valori mici. Pe de altă parte, la filtrul trece sus, tensiunea sinusoidală trece prin la bornele de intrare ale circuitului. În acest scop, firul de mas Constructia se face astfel: cu o deschidere de compas ce reprezinta la scara tensiunea U1N (de faza masurata) se traseaza un arc de cerc cu centrul in punctul 1 (fig. 2), se procedeaza la fel cu tensiune U2N si U3N trasandu-se arce de cerc cu originea in punctele 2 si 3 si locul de intalnire al celor trei arce de cerc este tocmai punctul N Un rezistor cu rezistenta. si un condensator de capacitate . sunt conectate in serie. Tensiunea la bornele con-densatorului are valoarea instantanee. Sa se calculeze valorile efective ale tensiunea la bornele rezistorului U R si la bornele intregului circuit U, precum si puterea instantanee absorbita

Caracteristica principală a unui circuit Valorile efective ale caderilor de tensiune, sunt: UR = RI - caderea de tensiune rezistiva, în faza cu curentul Un astfel de circuit poate fi realizat, prin legarea în paralel a unui rezistor, a unei bobine si a unui codensator - Tensiunea de ţinere la 50 Hz, 1 min. stare uscată - Tensiunea de ţinere la 50 Hz, 1 min. stare umedă - Tensiunea de ţinere la 10 sec. stare umedă - Tensiunea de ţinere la ITT 1.2/50 μs - minim (val. de vârf) kV kV kV kV 60 50 45 125 Curentul nominal A 630 Curentul nominal de rupere (scc) kA 1 ca de faza si stabilitatea amplifica- torului nu sunt afectate. Pentru sarcini mai mari de 50pF se recomanda sepa- 20kHz, datorita rezonantei electrice formata de inductanta dozei si capacitatea de intrare a preamplifi- catorului. La iesirea dozelor cu bobina mobila, care au o inductanta foarte mica, pot aparea semnale d Un generator de tensiune cu rezistentä internä nulã, genereazä: poate debita un curent maxim de valoare efectivä IA. a. Puteti conecta la bornele generatorului un rezistor pe care scrie: 10k 5% 3W ? b. Puteti conecta la bornele generatorului un condensator polarizat pe care scrie. 5%

Circuite de curent electric (RLC serie si paralel

La amorsarea unui tiristor, tensiunea la bornele sale nu cade instantaneu la zero si curentul creste dupa o lege care depinde de impedanta circuitului exterior. Puterea disipata de tiristor este cu atât mai mare cu cat curentul anodic creste mai repede. În momentul amorsarii, conductia se face într-o zona mica în jurul portii Sau autentifică-te cu unul din aceste servicii. Autentificare cu Facebook. Autentificare cu Googl