Home

Volumul cubului cu latura de 3 cm

Sal TPU, ma ajutati? Volumul unui cub de latura a 3 cm

Fie ABCDA'B'C'D' un cub cu latura AB=4 cm, M mijlocul

Calculator arie si volum cu

 1. Prin urmare în total vor fi 16∙4 = 4 3 = 64 cuburi mici, așadar volumul cubului mare este de 64 m 3. În consecință, formula de calcul pentru volumul unui cub este. V = l3. unde cu l am notat latura cubului. În mod similar putem calcula și volumul unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 7 m, 4 m și 3 m
 2. Diagonala si volumul cubului: Propusă de Gabi (un comentariu) 8.047 afisari: Diagonala unui cub este egală cu √3 cm. Aflaţi volumul cubului. Vezi Soluţia Tags: problema zilei, probleme de matematica Cladirea cubica cu latura de 5m 50: 45. Cati lupi vedeti?.
 3. Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a Anul şcolar 2012 - 2013 Matematică • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 3 • Timpul de lucru efectiv este de 2 ore. SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.(30 de puncte

Diagonala unui cub este egală cu √3 cm. Aflaţi volumul cubului. View the Solution Tags: problema zilei, probleme de matematica cu bete de chibrit 62: 18. Daca nu stiati, puneti mana si rezolvati:) 62: 19. Six feet 61: 20.. 2 pb l aP A 6 3l 32 1. Într-o piramidă triunghiulară regulată înălţimea are 6 cm şi latura bazei are 12 cm. Calculaţi aria laterală, aria totală şi volumul piramidei V O A B C M 6 12 Pb=12+12+12=36 cm ΔVOM=dreptunghic ⇒ VM2 =VO2 + OM2 OM=ab = = VM = 34 cm 372 lA⇒ 336 4 32 l Ab cm2 ⇒ 3108336372 tA 3 372 3 6336 3 cm hA V b cm.

Volumul este latura la puterea a treia, de unde vine și denumirea puterii a treia a oricărui număr drept cubul acelui număr. Diagonala cubului este proporțională cu latura, cu un factor de 3 {\displaystyle {\sqrt {3}}} 5. Suma măsurilor tuturor muchiilor unui tetraedru regulat cu muchia de 6 cm este.. 6. Diagonala unui cub cu muchia de 8cm este. 7. Diagonala unui cub este de 4 3 cm. Volumul cubului este.. 8. Aria totala a unei piramide triunghiulara regulata cu latura bazei de 6 cm si apotema piramidei de 4cm este. 9 Testează-ți cunoștințele despre unitățile de măsură pentru volum și volumul cubului și al paralelipipedului cu acest test online de matematică pentru clasa a V-a. În acest test vei întâlni exerciții de tipul adevărat sau fals, da sau nu, grilă, conexiune de elemente și răspuns liber. Exercițiile sunt asemănătoare cu cele din materialul video Traducem densitatea și dimensiunile cubului în sistemul de unități de măsură a SI: 1 cm = 0, 01m. 0, 917 g / cm3 = 917 kg / m³. Înlocuind numerele rezultate în formula, obținem: M = 917 * 0, 01 3 = 0, 000917 (kilogram). 3. Dacă mărimea cubului este necunoscută și este dificil să le măsurați, atunci determinați volumul cubului Dupa cum bine stiti am inceput prin a calcula Aria totala Aria laterala si Volumul pe cazul general al unei prisme drepte, apoi am inceput cu cu cazul particular, adica am calculat Aria laterala Aria totala si Volumul paralelipipedului dreptunghic. Acum a venit vremea sa discutam despre Cub. Dar si sa aflam Aria laterala, Aria totala si Volumul unui cub

Cubul și paralelipipedul dreptunghic - Mater

 1. volumul unui cilindru circular drept se calculeaza dupa formula. De exemplu, pentru un cilindru avand r = 5 si h = 10 si cunoscand valoarea numarului pi = 3,14, volumul cilindrului este V = 3,14 x 5 2 x 10 = 785, unitatea de masura provenind din enuntarea dimensiunilor razei si inaltimii cilindrului (dimensiuni in centimetri -> volumul in.
 2. SUBIECTUL al Il-lea - Pe foaia de examen scrieti rezolvärile complete. 1. Desenati, pe foaia de examen, o piramidä triunghiularä regulatä cu vârful S baza ABC
 3. 5p c) Ar ăta ți c ă aria suprafe ţei locului de joac ă este mai mic ă decât 700 m 2. Se consider ă cunoscut Se consider ă cunoscut faptul c ă 1,73 3 1,74< <
 4. Volumul și aria laterală a unei prisme patrulatere regulate sunt de 150 cm3, respectiv 120 cm2. Arătați că diagonala prismei are lungimea mai mare de 9 cm. Rezolvare: Notăm cu l latura bazei, cu h înălțimea prismei și cu d diagonala acesteia. A l = 120 cm 2 => 4l ∙ h = 120 │:4 => l ∙ h = 3
 5. ați câți cuburi mici sunt produși? Răspuns: Volumul cubului mare = 12 cm x 12 cm x 12 cm = 1.728 cm 3 Volumul cubului mic = 3 cm x 3 cm x 3 cm.

Un dreptunghi cu lungimea de 16 cm şi lăţimea egală cu trei sferturi din lungime are aria egală cu cm 2 . w(5p) 5. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 6 cm, 8 cm, 24 cm sre lungimea egală cu cm.w(5p) 6 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. cu planul (BDD ' ). 6. Un cub are latura de 20cm iar M este mijlocul lui [ CC '] . Se cere: a) aria laterala,totala si volumul cubului; b) aria triunghiului D ' MA; c) distanta de la M la planul diagonal; d) volumul piramidei D ' ABD. 7. O prism@ dreapt@ are baza un p@trat cu latura de 12 cm , iar diagonala prismei formeaz@ cu o fa] 6. Un p atrat are perimetrul de 8 cm. Latura p atratului este de cm. 7. O sfer a are raza de 3 cm. Volumul sferei este egal cu ˇcm3: 8. Un cub are muchia de 2 cm. Lungimea diagonalei cubului este egal a cu cm. II. Dintre cele patru variante de r aspuns, aleget˘i singurul r aspuns corect. 9 Un trunchi de piramidă triunghiulară regulată are apotema 9 cm, iar laturile bazelor sunt 5 cm şi 1 cm. Aria laterală a trunchiului, exprimată în cm², este egală cu: Verifică. Rezultatul calculului √ 9 +√ 16 este egal cu: Verifică. Dacă xy :3=33, atunci suma x+y este egală cu: Verifică

Aria Și volumul cubului - rasfoiesc

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a Anul şcolar 2012 -2013 Matematică Varianta 3 volumul lui este V = L³. Formula: V = L³. În cuvinte: Volumul cubului este latura la cub. (aici este un joc de cuvinte. De fapt, corect ar fi fost Volumul cubului este latura la a treia.. De aceea, puterea a treia se mai numeşte şi la cub) +32 Aria şi volumul cubului. Cubul este un corp ale cărui feţe sunt formate din şase pătrate egale. Diagonalele feţelor sunt egale pentru toate feţele. Diagonalele corpului sunt de asemenea egale. Formul Știm că volumul cubului are formula: ; înlocuim latura cu 2 cm și obținem: . Subiectul II: (total 4,5 puncte):Pe foaia de examen se trec rezolvarile complete. Exercițiul 1 (1,5 puncte): Se consideră expresia: . a) Determina'i valorile reale ale lui x pentru care expresia E (x) este bine definită. b) Demonstrați că E (x)=1, Pasul 1: Găsiți masa și volumul cubului de zahăr. Masă = 11,2 grame Volum = cub cu laturile de 2 cm. Volumul unui cub = (lungimea laturii) 3 Volumul = (2 cm) 3 Volumul = 8 cm 3. Pasul 2: conectați variabilele la formula densității. densitate = densitate masă / volu

Calculeaza diferite volume ale formelor geometrice. Cu ajutorul acestui calculator poti calcula volumul urmatoarelor forme geometrice: cilindru, segment de cilindru, cilindru gol, cilindru sectionat, con, trunchi de con, cub, paralelipiped, piramida, piramida regulata, sfera, strat de sfera, sector de sfera, calota sferica, trunchi de piramida, tetraedru sau tor Cu alte cuvinte, înmulțiți de la sine de două ori. Dacă s este lungimea coastei, înmulțiți-vă s × s × s (sau după simplificare, s). Acest lucru vă va oferi volumul cubului dvs.! Să continuăm cu problema noastră de exemplu. Deoarece partea cubului are o lungime de 2 cm, puteți calcula volumul înmulțind 2 x 2 x 2 (sau 2) = 8

b) Dacă = 5 3 cm calculați volumul cubului. Fișa nr 3- Evaluarea O prismă patrulateră regulată dreaptă are latura bazei egală cu latura unui cub cu volumul de 27 cm3, înălțimea egală cu diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 4 cm, 3cm și 5cm. Calculați aria totală și volumul prismei. Planul table Volumul desemnează proprietatea unui corp de a avea tridimensionalitate, adică întindere de-a lungul a trei axe perpendiculare pe care se măsoară lungimea, lățimea și respectiv înălțimea sa (toate cele trei dimensiuni fiind, de fapt, valori de lungime). Altfel definit, volumul unui corp este locul pe care el îl ocupă în spațiu. Din punct de vedere al analizei dimensionale. unghiului format de generatoarea VA cu planul bazei conului este de . a) Aratä cä OA = 3 cm si VO = 4 cm. b) Se sectioneazä conul cu un plan paralel cu baza, astfel încât volumul trunchiului de con format sä fie de 7 ori mai mare decât volumul conului mic. Aflä distanta de la vârful conului la planul de sectiune

1

3. 4. De exemplu, pentru a găsi volumul piramidei, care se bazează pe un hexagon obișnuit cu o latură de 2 cm și o înălțime de 5 cm, procedați în felul următor: • folosind formula S = (n / 4) • a² • ctg (180º / n), unde n este numărul laturilor unui poligon obișnuit și este lungimea unei laturi, găsiți zona bazei Într-un vas cu apă se află un cub de gheaţă cu latura de 3 cm (ρg = 0,9 g/cm3). După un timp, acesta se topeşte. Se pot face afirmaţiile, cunoscând ρapă = 1000 kg/ m3: 1. fracţiunea scufundată din volumul cubului este: f = 90%; 2. pentru a-l cufunda complet în apă, este necesară o forţă: F = 27 mN G0 G FA 3. Un corp cântăreşte 25g în aer, 20g în apă şi 21g într-un alt lichid. Să se găsească densitatea ρc a corpului şi densitatea ρx a lichidului. G FA FA GA În aer: În apă: În lichid: 4. Un cub de lemn ( ρl=800kg/m3 ) cu latura de 9 cm pluteşte într-un vas cu apă

a) Pornind de la capacitatea cubului, aflu volumul lui. 8 litri = 8 dm 3 = 8000 cm 3 Volumul cubului = 8000 cm 3 . Vcub = l 3 Þ l 3 = 8000 Þ l 3 = (20) 3 Þ l = 20 cm Aria laterala = 4∙l 2 = 4∙20 2 = 4∙400 = 1600 cm 2 ; Aria totala = 6∙l 2 = 6∙20 3 Găsiți înălțimea. Să presupunem că înălțimea acestei prisme triunghiulare este de 7 cm. 4 Înmulțiți aria bazei triunghiulare cu înălțimea și veți avea volumul prismei triunghiulare.. Exemplu: 10 cm 2 x 7 cm = 70 cm 3.. 5 Puneți răspunsul în unități cubice. Trebuie să folosiți întotdeauna unități cubice atunci când calculați volumul, deoarece lucrați cu obiecte.

a) 245 b) 225 c) 250 7) Care este volumul unei bucăți de cașcaval de forma cub cu latura de 11 cm ? a) 1331 cm 3 b) 1232 cm 3 c) 121 cm 3 8) Media geometrică dintre valoarea perimetrului unui dreptunghi ( cu dimensiunile 4 și 2) și dublul numărului 1,5 este a) 12 b) 5 c) 6 9) Volumul a unui cub Rubik este de 216 cm 2 Accesând această pagină vei vedea cum se desfășoară un tetraedru regulat și, de asemenea, vei afla cum se calculează aria laterală, aria totală și volumul într-un tetraedru regulat. Bineînțeles, vei putea exersa toate noțiunile prezentate în subcapitolul Tetraedru regulat rezolvând următoarele probleme

6. Un ptrat are latura de 10 cm. Lungimea apotemei ptratului este egal cu cm. 7. Volumul cubului cu muchia de 5 cm este egal cu cm3. 8. Aria lateral a unui con circular drept cu raza bazei de 4 cm i generatoarea de 6 cm este egal cu pcm 2. II. (12puncte) Pe foaia de examen, scriei rezultatul corect lâng numrul din faa exerciiului. bulă de aer în centru. Masa cubului este 7,65 kg, iar lungimea muchiei este 10 cm. Densitatea staniului este 7,30 g/cm3, a cuprului - 8,86 g/cm3. Se consideră că volumul bronzului este egal cu volumul de metale utilizate la obţinerea aliajului. a Ce masă ar avea cubul de bronz fără bula de aer? b Determinaţi volumul bulei de aer b) Diagonala fetei unui cub de latura 2 cm este egala cu: 2 A. 2 cm2 2B. 2√2 cm C. 4 cm D. 2√3 cm2 c) Un cub are aria unei fete egala cu 5 cm2. Aria totala a cubului este egala cu: 2A. 20 cm 2B. 25 cm2 C. 30 cm2 D. 35 cm La urmatoarele subiecte scrieti pe fisa de evaluare rezolvarile complete 5) Un cub are volumul egal cu 1000 cm3 - volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu latura 1 cm) 3. Unităţi şi instrumente de măsură Unităţi de măsură pentru lungime - unităţi de măsură: metrul, cu multiplii şi submultiplii - transformări pentru lungime în limita operaţiilor cunoscut

Cum se calculeaza volumul cubului? - Intrebari si raspunsur

Aflati perimetrul triunghiului cu laturile 3 cm, 1,4 dm si 120 mm. Aflati perimetrul si aria dreptunghiului cu l=30 m si L=20 dam. Aflati perimetrul si aria patratului cu latura de 12,5 cm. Aflati volumul cubului cu muchia de 4 dm. FISA DE LUCRU (3p) I. 1. a) Lungimea segmentului [AD] reprezinta jumatate din lungimea lui [AE], ia prof. de fizică. De un resort se suspenda un cub din fier cu densitatea $\rho= 7,8g/cm3$ , cu latura de $12 cm$. Determinați constanta de elasticitate a resortului (g = 10N/kg )\\. Mai întâi determinăm volumul cubului = (latura$)^3$ numeric. Apoi calculăm masa ca fiind densitatea înmulţită cu volumul pe care l-am calculat anterior 2. Suma tuturor muchiilor unui cub este de 96 cm. Aflati: a) latura cubului; b) diagonala cubului; c) aria si volumul cubului? Trebuie sa impart 96 la 12 cate muchii are cubul si sa aflu cat e o muchie apoi ce trebuie sa fac sau cum. cu forumulele alea da stiu dar cum fac pana acolo si care forumul? 2. Suma laturilor unui cub este 48cm. Calculează volumul cubului. Soluție: 3. Latura la bază a unei prisme triunghiulare regulate este 4cm, înălțimea este 10 cm. Calculează volumul prismei. Soluție: 4. Calculează volumul prismei triunghiulare regulate dacă, dacă o față laterală este un pătrat cu latura de 6cm. Soluție: 5

Pătratul are perimetrul de cm. Latura are lungimea egală cu cm. În Figura 1 este reprezentat un cub care are latura de cm. Volumul cubului este egal cu cm 3 . Elevii claselor a VIII-a dintr-o școală au donat cărți pentru bibliotecă. În diagrama de mai jos este prezentată repartiția elevilor după numărul de cărți donate. Diagonala cubului cu lungimea muchiei de 5 c m 5\ cm 5 c m este egală cu . Tags: Question 3 . SURVEY . 20 seconds . Q. Volumul unui cub cu latura de 5 d m 5\ dm 5 d m este egal cu. answer choices 125 d m 2 125\ dm^2 1 2 5 d m 2 25 d m 2 25\ dm^2 2 5 d m 2 125 d m 125\ dm 1 2 5 d m 125 c m 2 125\ cm^2 1 2 5 c m 2 . {3}\ cm^2 2 4 3. Aria unui triunghi echilateral cu latura de 8 cm este egal cu cm2. 7. Un cub are muchia de 5 cm. Volumul cubului este egal cu cm3. 8. Un cilindru circular drept are raza bazei de 4 cm i înlimea de 6 cm. Aria lateral a cilindrului este egal cu pcm 2. II. (12puncte) Pe foaia de examen, scriei rezultatul corect lâng numrul din faa. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile 6 cm, 4 cm, 3 cm. Calculaţi volumul; O prismă dreaptă cu baza triunghi echilateral are toate muchiile de 4 cm. Determinaţi aria laterală a prismei; Aflaţi aria totală a unui cub cu latura de m; O prismă dreaptă cu baza pătrat are înălţimea de 20 cm şi aria laterală 400 cm2

Cum afli volumul cubului? - ThePO

 1. de unde se obţine latura tetraedrului regulat = 6 2 cm. 2 6 cm. 2 l 3 3 2 AO Din 'VOA dreptunghic, aplicând teorema lui Pitagora obţinem: 72 cm . 3 18 3 4 3 3 A h V VO 6 2 2 6 4 3 cm bazei piramidei 3 piramidei 2 2 2. Aflaţi aria totală a unui tetraedru regulat a cărui desfăşurare a suprafeţei totale este un paralelogram cu latura mare.
 2. Formula pentru aria laterala la cub este =4*latura*latura=> latura*latura=aria uneia din fetele cubului=> latura*latura= 180/4=25cm => latura = 5 cm am fost de ajutor? funda?:X Deci daca una din fetele cubului este patrat si pe lateral cubul are 4 fete => aria uneia dintre fete *4 si asa aflam aria laterala intelegi
 3. Stiind ca la 1 m2 de zid este nevoie de 3l de vopsea, calculate cati l de vopsea este nevoie pentru a vopsi tot zidul! 2 .Un cub de sticlă cu ρ=2500 are latura de 1 cm.Aflaţi masa cubului. Care era volumul cubului dacă la încălzirea cubului acesta s-a dilatat şi latura sa a devenit 1,1cm? 3
 4. 43. omparați aria pătratului cu latura de 1,5 dm cu cea a unui dreptunghi cu lățimea de 12 cm și lungimea de 175 mm. 44. Un teren are forma din figura următoare. alculați perimetrul acestuia folosind datele din desen, apoi aflați suprafața pe care o ocupă. 45. Un perete de mansardă de forma dată în figura următoare se îmbracă.
 5. A. 2 cm2 2B. 2√2 √cm C. 4 cm2 D. 2 3 cm2 2c) Un cub are aria unei fete egala cu 5 cm . Aria totala a cubului este egala cu: 2A. 20 cm 2 B. 25 cm2 C. 30 cm D. 35 cm2 La urmatoarele subiecte scrieti pe fisa de evaluare rezolvarile complete 5) Un cub are volumul egal cu 1000 cm3. Să se afle: (2puncte) a. latura cubului
 6. aţi: a) Volumul cubului (în cm3). b) Masa fierului ce se conţine în cub. c) Forţa de greutate a cubului. (1,5p
 7. Consolidează-ți cunoștințele cu acest test online de matematică pentru clasa a X-a cu radicalul de ordin n. Vei întâlni exerciții si probleme cu puteri, radical de ordinul n si aplicații ale acestora. Testul conține conține intrebări cu un singur răspuns, mai multe răspunsuri, completare de răspunsuri. valoare de adevăr, conexiuni de elemente, răspuns scurt şi altele

3)Daca volumul unui cub este egal cu 512 cm cubi, atunci

- volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu latura 1 cm) 3. Unităţi şi instrumente de măsură. Unităţi de măsură pentru lungime - unităţi de măsură: metrul, cu multiplii şi submultiplii - transformări pentru lungime în limita operaţiilor cunoscute - instrumente de măsură: rigla, metrul de tâmplărie, metrul de. O piramidă hexagonală regulată are înălţimea 6 cm, iar latura bazei este 8 cm. Muchia laterală a piramidei, exprimată în cm, este egală cu: Verifică Un trunchi de piramidă patrulateră regulată are înălţimea 6 cm, iar laturile bazelor sunt 3 cm şi 2 cm. Volumul trunchiului, exprimat în cm³, este egal cu Să zicem că înălțimea cifrei dvs. este de 10 cm. Înmulțiți suprafața bazei pentagonale cu înălțimea. Înmulțiți doar suprafața bazei pentagonale, 105 cm, cu înălțimea, 10 cm, pentru a găsi volumul prismei sale pentagonale. 105 cm x 10 cm = 1050 cm ; Scrieți-vă răspunsul în unități cubice. Răspunsul dvs. final va fi de. 15. Daca un trunchi de piramida patrulatera regulata are volumul de 1665 cm³, latura bazei mari de 12 cm si latura bazei mici de 9 cm, atunci inaltimea trunchiului este de cm. 16. Natalia Ghită, Agnit 6. Alexandra cumpärä o pâine de 3,50 lei douä kilograme de cartofi a 3 lei/kg. Alexandra plätöte cu o bancnotä de 10 lei. Casiera spune cä fata ar trebui sä îi mai dea încä 50 de bani. Afirmatia casierei este: a) adeväratä; b) falsä. (30 de puncte) SUBIECTUL al Il-lea. Incercuiote litera corespunzãtoare rãspunsului corect 1

Unități de măsură pentru volum

 1. 12. Calculeaza aria laterala, aria totala si volumul unui cub cu latura de 3 cm. 13. Afla volumul si aria totala a unui cub care are suma muchiilor de 48 cm. 14. Un cub are diagonala de 2√3 cm. Calculeaza cat este aria laterala, aria totala a cubului. 15. Volumul unui cub este de 125 cm³
 2. Aria laterală a unui cilindru circular drept cu raza de 8 cm şi generatoarea de 15 cm este egală cu π cm 2. Dreptunghiul cu aria de 171 dm 2 şi lăţimea de 9 dm are lungimea egală cu dm. Piramida patrulateră regulată cu latura bazei de 8 cm şi înălţimea de 9 cm are volumul egal cu cm 3. SUBIECTUL al II - lea
 3. 7. O prism hexagonal regulat are toate feele laterale ptrate, fiecare având latura de 7 cm. Aria lateral a prismei este egal cu cm2. 8. Un cub are muchia de 3 m. Volumul cubului este egal cu m3. II. (12puncte) Pe foaia de examen, scriei rezultatul corect lâng numrul din faa exerciiului
 4. Volumul prismei este egal cu 54 p 3 cm3: Muchiile [AB] ˘si [BB0] sunt congruente, iar punctul M este mijlocul laturii [AB]: a) Ar atat˘i ca AB = 6 cm. b) Ar atat˘i ca planele (MCB 0) ˘si (ABB ) sunt perpendiculare. c) Calculat˘i distant˘a de la punctul B la planul (MCB0): 3
 5. Studiu introductiv și comentarii de Aram M. Frenkian (PDF) Diogenes Laertios, Despre viețile și doctrinele filosofilor [tr. C. I. Balmuș] [1997, 1963] | Classical Studies Cluj-Napoca - Academia.ed
 6. Cubul este paralelipipedul dreptunghic cu toate muchiile egale. Fețele unui cub au formă de pătrat și sunt congruente, iar aria oricărei fețe este egală cu pătratul laturii. Formule utile: Aria laterală a unui cub de latură l: A l = 4 l 2 Aria totală a unui cub de latură l: A t = 6 l 2 Volumul unui cub de latură l: V = l 3.
 7. Aria şi volumul prismei. Prisma este formată din două baze paralele şi suprafaţă laterală. Calculatorul efectuează calcule într-o prismă regulată dreaptă. Prisma dreaptă are feţe laterale perpendiculare pe baze. Prisma regulată este prisma a cărei bază are toate laturile egale. Formul

Problema zilei: Diagonala si volumul cubulu

- volumul cubului și paralelipipedului (folosind cubul cu latura 1 cm) Unităţi de măsură pentru lungime - unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii - instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie, rulet A doua condiție. Din suprafața cunoscută, care este egală cu 54 cm 2, calculați volumul cubului. Folosind formula de sub al doilea număr, trebuie să aflați valoarea marginii cubului. Cum se face acest lucru este descris în detaliu în prima metodă de soluționare a problemei anterioare. După toate calculele, obținem că a = 3 cm 6. Un pătrat are perimetrul de 8 cm. Latura pătratului este de cm. 7. O sferă are raza de 3 cm. Volumul sferei este egal cu πcm3. 8. Un cub are muchia de 2 cm. Lungimea diagonalei cubului este egal ă cu cm. II. (12puncte) Pe foaia de examen, scrieţi rezultatul corect lângă numărul din faţa exerciţiului. Dintre cele patru.

Un cub ABCDA&#39;B&#39;C&#39;D&#39; are latura egală cu 12 cm

Măsoară cu cântarul masa corpului: m = 73,3 g. Măsoară cu cilindrul gradat volumul corpului: V = 10 cm 3. Calculează raportul dintre masa și volumul corpului. când latura cubului este de 2 cm. Deci trebuie adăugată o masă marcată de 56 g pe talerul din stânga (al lemnului) pentru a echilibra balanța Un cub de lemn are densitatea de 700kg/m3, iar latura de 10 cm. Considerind g=10N/kg,determinati: a)volumul cubului (in cm3) b)masa lemnului continut... Răspuns Fizic 42. Într-un vas care contine 2 dm3 de apä se scufundä un corp cu volumul de 500 cm3. Sä se afle volumul final. 43. Afla!i volumul unui cub cu latura de 10 cm. 44, Aflali volumul unui paralelipiped dreptunghic cuL = 15 cm, I = 10 cm h = 5 cm. Exprimati rezultatul înm3. 45. Volumul de 500 litri de apä este turnat într-un vas de formä. 4. Secţiunea diagonală a unei prisme patrulatere regulate este un pătrat cu latura de 6 cm. Volumul prismei este de: a) 120 cm³; b) 96 cm³; c) 75 cm³; d) 108 cm³. Pentru evaluarea activităţii, după expirarea timpului de lucru (20-25 minute), am aplicat metoda turul galeriei. Materialele realizate au fost expuse în 6 locuri.

CALCUL DE ARII SI VOLUM

Masa unui surub din fier (p (densitatea) fier = 7800 kg /m3 ) este de 11.7 g . Care este volumul surubului?, fizica probleme rezolvate, fizica probleme rezolvate clasa a 6 a, fysieke problemen opgelost, opgeloste oefeningen fysica, probleme rezolvate fizica clasa a 6 a, fysieke, physic Latura cubului vopsit (b) este egală cu latura cubului inițial (a) plus de două ori grosimea stratului de vopsea (h). b a h cm 2 2,02 1p. Volumul cubului din lemn nevopsit este: 33 V a cm 0 8 1p. Volumul unui cub vopsit este: Vb3 1p. Volumul vopselei este: ( ) 6,5343 3 3 V N b a cm color 1p. b) Sunt 27 de cuburi, din care câte.

Calcul de arii si volume in piramide -triunghilara regulata,patrulatera regulata ,hexagonala regulat Latura unui cub din fier este de 4 cm. a) Calculati greutatea sa (densitate fier=7.8 g/cm^3) b) Daca cubul se suspenda de un resort avand constanta elastica de 8 N/m calculati alungirea resortului; c) Stiind ca cubul se introduce intr-un paralelipiped din aluminiu cu masa de 405 g si dimensiunile 15X10X5 cm 3 = 65 : 10002 km3 = 0,000065 km3 14 mm. 3 = 14 : 1000 cm3 = 0,014 cm3 Volumul cubului și paralelipipedului dreptunghic . Vom introduce formulele pentru volumul cubului și paralelipipedului dreptunghic , dar mai intâi sa vedem ce sunt acestea ,pe rând . Cel mai bun exemplu pentru un cub este zarul , care toată lumea știe cum arată

muchiile cubului au lungimile de 6 cm. 3 p 9. Un paralelipiped drept are baza p ătrat cu latura de 4 cm şi în ălţimea 6 cm. Afla ţi volumul unei piramide a c ărei baz ă coincide cu una dintre bazele paralelipipedului şi al c ărei vârf se afl ă în centrul celeilalte baze. 3 p 10 Am facut calculele pentru vasul cu baza cerc,ca eu am cateva oale din tabla de inox care au baza, normal, sub forma unui cerc. Volumul vasului meu este maxim 2,4806 dm^3, cu aproximatie. (Am luat pi = 3,14) Atat! ca m-am distrat destul Natasa-- π r 2 =3.14*(10*10) = 314 (unde 10 este raza formei de 20 cm) L² = 16 * 16 = 256 (unde 16 este latura formei de 16 cm) K = 256 : 314 = 0.81 indice de corectie. Rezulta ca fiecare cantitate de ingredient va fi inmultita cu acest indice de corectie. Daca reteta este pentru 16 cm si avem nevoie pentru 20 cm, k = 314 : 256 = 1.22 181 1і1) de-l mărit de 64 ori; 2) de-l micşorat de 125 ori?8 0 5 Aflaţi volumul cubului, dacă aria fetelor lui este egală cu:1 )1 6 cm 2; 2) 144 dm 2; 3) 400 m 2.8 0 6 De câte ori volumul cubului cu muchia de 2 cm este mai mare decât volumul cubului cu muchia de 10 mm?8 0 7 Cu câţi centimetri cubi volumul cubului cu muchia de 12 cm.

Today's problem: Diagonala si volumul cubulu

, numărul divizibil cu 10 este: a) 15 b) 17 c) 25 d) 30 5p 2. Un obiect costă 100 de lei. După o scumpire cu 10%, noul preț al obiectului este egal cu: a) 10 lei b) 90 de lei c) 100 de lei d) 110 lei 5p 3. Temperaturile aerului măsurate de Maria, într-o zi, la ora 0 și la ora 12:00, sunt înregistrate în tabelul de mai jos. Ora. Exemple de întrebări din quizul Test Matematică Geometrie Clasa a VI-a Dacă latura unui pătrat este egală cu 5 cm, care este aria pătratului? Dacă un cub are latura egală cu 5 cm, care este volumul cubului? Dacă împărțim un pătrat cu aria de 400 cm pătrați în două bucăți simetrice, care este aria celor două bucăți.

Calcul de arii si volume - SlideShar

7. Un cub are aria totală egală cu 24 cm2. Muchia cubului are lungimea de cm. 8. Un con circular drept are înălţimea de 5 cm şi raza bazei de 6 cm. Volumul conului este egal cu πcm3. II. (12puncte) Pe foaia de examen, scrieţi rezultatul corect lângă numărul din faţa exerciţiului. Dintre cele patru variante de răspuns. Un trunchi de piramidă patrulateră regulată cu latura bazei mari 10 cm, latura bazei mici 6 cm şi diagonala secţiunii axiale perpendiculară pe muchia laterală are înălţimea: a. 4 cm; b. 4 2 cm; c. 4 3cm; d. 8 cm. 5. Un cub are aria laterală a cm2 şi volumul a cm3. Pentru k , muchia cubului este un număr de forma: a. 4k; b

A. Un cub cu latura 10cm şi densitatea 3 g 08 cm , pluteşte pe suprafaţa apei dintr-un vas foarte larg. Peste apa din vas se adaugă ulei până când cubul este acoperit complet. Determină cu cât se modifică energia potenţială gravitațională a cubului prin adăugarea uleiului. Se cunosc: 3 g 1 apă cm 3 g 07 cm u N 10 kg g Exerciţiu-2-: Precizează cât este volumul magnetului în formă de potcoavă din imagine • Înainte de a pune corpul în apă. 3 cm3 32 cm 1cm3 0 4cm3 5cm3 3cm 5cm 1cm3 0 2cm3 4cm • După ce a fost pus corpul în apă. 6 Densitatea (sau mai exact densitatea de masă, numită și masă specifică) este o mărime fizică folosită pentru descrierea materialelor și definită ca masa unității de volum.Astfel, densitatea unui corp este egală cu raportul dintre masa și volumul său. Unitatea de măsură în Sistemul Internațional pentru densitate este kilogramul pe metru cub (kg/m³); alte unități folosite. b) Determinaţi masa unui cub cu cavitate confecţionat din alamă. Aria exterioară totală a cubului este egală cu 216 cm2, grosimea peretelui cubului este de 2 mm. Densitatea alamei este egală cu 8,5 g/cm3. (10 puncte) 3. Un cub cu masa de 812,5 g este format din două paralelipipede dreptunghice identice, dar din materiale diferite cu. # c. Volumul inițial este străpuns de un gol cilindric vertical: baza circulară a golului e centrată pe pătratul din planul orizontal al cubului, diametrul golului este de 3 cm., înățimea cilindrului este de 4 cm. Se cere să se reprezinte în triplă proiecție și axonometrie izometrică volumul astfel rezultat. Obs

3. (7p) Desenaţi un trunchi de piramidă patrulateră regulată. Ştiind că lungimea muchiei laterale este egală cu 4 cm, apotema trunchiului de 8 cm, iar perimetrul bazei mici este 40 cm, să se determine: (5p) a) lungimea laturii bazei mari a trunchiului; (5p) b) volumul piramidei din care provine trunchiul; (5p 1. Calculează aria cubului dacăa) latura cubului este Soluție: b) aria unei laturi a cubului este Soluție: 2. Suma laturilor unui cub este 48cm. Calculează volumul cubului. Soluție: 3. Latura la bază a unei prisme triunghiulare regulate este 4cm, înălțimea este 10 cm. Calculează volumul prismei. Soluție: 4 Volumul unei prisme patrulatere regulată dreaptă este de 96 cm 2 iar latura bazei este de 4 cm,atunci înălțimea prismei este.... answer choices 8 cm

Cub - Wikipedi

Câtă gheaţă se obţine din 3 litri de apă? 3. Un cub de fier cu latura de 10 cm este încălzit de la temperatura de 00C până la temperatura de 2000C. Prin încălzire volumul cubului creşte cu 7,2 cm3. Ştiind că la 00C densitatea fierului este 7800 kg/m3, la 2000C densitatea cubului este: a) 7856 kg/m3 II.Dar cea mai mare?2. . Ce densitate are( =?)un corp cu masa 3,6 tone si volumul 6000 dm3 ? 3. Ct cntareste (m=?) un OBIECT cubic din lemn (densitatea 660kg/m3 ) cu latura 2 dm4.Unitatea de msur a masei este: A) m , B)Kg , C) N , D) kg/m3Pentru a vedea pagina urmtoare, sau anterioara, facei click pe sge 2. Calculati volumul unei prisme patrulatere regulate cu aria bazei de 25 cm² si aria laterala de 160 cm². Rezolvare: Aria bazei = l² = 25 cm², adica latura este de 5 cm Perimetrul bazei = 4 · l = 4 · 5 = 20 cm Aria laterala a prismei = Pb · h = 20 · h = 160 cm², deci h = 8 cm Volumul prismei = Ab · h = 25 · 8 = 200 cm³ 3 În funcţie de laturile triunghiului BC = a; AC = b; AB = c. III.l. Baza unui paralelipiped drept este un romb cu, latura de lungime 8 şi un unghi de măsură 60°. Aria laterală a paralelipipedului este de 512. Să se afle volumul paralelipipedului. 2. Să se afle la ce ,distanţă de vârful' unui con cu raza bazei de 4 ş

Exercise: Unităţi de măsură pentru volum

aluminiu de densitate. 1 3. kg 2700 m ρ= cu aceeaşi lungime dar secţiunea transversală un pătrat cu latura de două ori mai mică . 2 1. 1cm 2 = = , aşa cum se observă în figura 3. Calculează: a. procentul din volumul corpului ce se află afară din apă cu densita-tea . 3. kg 1000 m ρ. ap. ă =, dacă paralelipipedul din aluminiu. c) Aflaţi volumul unui cub dacă suma muchiilor este de 36 cm. 9 pct. 3. a) Determinaţi toate numerele naturale a şi b ştiind că (a,b)=18 şi a+b=126. b) Comparaţi numerele 924 si 2716 c) Aflaţi volumul paralelipipedului cu laturile de 4,2dm, 16 cm. si 870 mm. 9 pct 4

Sfat 1: Cum să găsiți masa unui cub - Științe naturale 202

Cu metoda Ortega puteți atinge medii de 6 sec. cunoscând doar 7 algoritmi! Dacă doriți medii mai bune de atât, metoda CLL vă poate duce la medii de 3-4 sec., însă va trebui să învățați 42 de algoritmi. Este folosită de Feliks Zemdegs, Mats Valk, Rowe Hessler şi alţi speedcuberi cu medii chiar de sub 2 secunde a) Aflaţi volumul apei din vas. b) Aflaţi volumul de sticlă necesar confecţionării vasului. c) Mihai şi Daniel introduc în vas un cub cu latura de 5 cm, care se scufundă complet. Cu cât s-a ridicat nivelul apei din vas? d) Introduc apoi un burete cu dimensiunile egale cu ale cubului de la punctual c) după un tim Afla volumul si aria totala a unui cub care are suma muchiilor de 48 cm. Rezolvare: Suma muchiilor unui cub = 12 · l = 48 cm. Deci latura va fi de 4 cm. Volumul cubului = l³ = 4³ = 64 cm³ Aria totala a cubului = 6 · l² = 6 · 4² = 96 cm² 3. Un cub are diagonala de 2√3 cm. Calculeaza cat este aria laterala, aria totala a cubului AB =16 cm, latura bazei mici este AB¢ ¢=4 cm i apotema trunchiului este de 9 cm. b) Artai c înlimea trunchiului are lungimea egal cu 3 5cm. c) Calculai volumul piramidei din care provine trunchiul de piramid

Fie Abcda B C D O Prisma Patrulatera RegulataCachorro Labrador Filhote De 3 Meses - R$ 400,00 emDiálogo 3 personas - YouTube