Home

Art 325 cod penal

Referat Omorul savarsit in stare de afect (art

Art. 325 Cod penal Răspândirea de materiale obscene ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ Art. 326 Cod penal Cerşetoria ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIAL Artículo 325 del Código Penal. 1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice.

Art. 325 Cod penal Răspândirea de materiale obscene ALTE ..

Atacul Clonelor - art. 325 Cod penal / 1 martie 2021 (ediția 440) - Dezbateri juridice. 1.259 citiri Atacul Clonelor - art. 325 Cod penal (ediția 440) 1h 28m. Speakeri: Cosmin Ursu, Dragos Pârgaru, George Zlati. Moderator: Andrei Săvescu. Categorii: Dezbateri drept penal, Toate dezbaterile. Play. Lista mea. Toate dezbaterile. Suspendarea executării silite în lumina RIL nr. 2/2021 (ediția 462 Art. 325 Código Procesal Penal de la Nación Sentencia Artículo 325 (CPP) - Legislación Argentina 2021 Código Procesal Penal Artículo 325 Nacional Vigente, con las modificaciones. Última actualización 13/06/2021 Código Procesal Penal Naciona Art. 325 Codul penal prevede: Fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani

Artículo 325 del Código Penal - Conceptos Jurídico

 1. ă faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor
 2. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 16 aprilie 1997 **) Codul penal a fost publicat în B. Of., Partea I, nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968; republicat B. Of., Partea I, nr. 55-56 din 23 aprilie 1973; republicat în M. Of., Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996

Ultrajul contra bunelor moravuri, prevăzut în art. 375 NCP, este cea de-a doua infracţiune ce a rezultat din separarea celor două fapte distincte care în Codul penal din 1969 erau reunite într-un singur articol (art. 321), având denumirea marginală Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice Corespondența cu vechiul Cod Penal (1969): art. 288: Falsul material în înscrisuri oficiale. (1) Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.. Stabilește că, în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, în cazul pluralității de infracțiuni constând în săvârșirea unor infracțiuni anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracțiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru infracțiunile săvârșite anterior datei de 1 februarie 2014.

Autoritatile publice locale. Alţi emitenţi. Toate AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ AGENŢII AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ BANCA NAŢIONALĂ CURTEA DE APEL CURTEA CONSTITUŢIONALĂ CURTEA DE CONTURI CONSILIUL DE MEDIERE COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE COMISIA DE STAT PENTRU. ART. 325 Noul Cod Penal 2014 Falsul informatic Falsuri în înscrisuri. Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului Prin urmare, în intervalul 20 mai 2014-3 iulie 2014, dispoziţiile art. 5 din Codul penal, în măsura în care permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 4 iulie 2014, întrucât legiuitorul nu. COD PR. PENALA 01/07/2010 - Portal Legislativ. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010) EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 15 iulie 2010. Parlamentul României adoptă prezenta lege. +. Partea GENERALĂ

Atacul Clonelor - art

Articolul 325 din Codul penal privind falsul informatic prevede că fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, constituie. Codul Penal al României Textul actului republicat în M.Of. nr. 65/16 apr. 1997: TITLUL I LEGEA PENALĂ ŞI LIMITELE EI DE APLICARE: Capitolul I DISPOZIŢII PRELIMINARE : Scopul legii penale : Art. 1. - Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana. (4) art. 325 Cod penal 3.3. Aprecierea juridică a faptei de primire de către o persoană cu funcţie de răspundere a avantajului necuvenit, în cazul lipsei scopului prevăzut de art. 325 Cod penal Articolul 325 din Codul penal, la care face referire Înalta Curte, prevede: Fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice. Dosar 30762/325/2011* din 27.12.2011 - Judecătoria Timișoara, obiect art. 210 Cod Penal, categorie Penal, stadiul Fon

Art. 325 Código Procesal Penal de la Nación Sentencia ..

- Penal Laws shall have a retroactive effect insofar as they favor the persons guilty of a felony, who is not a habitual criminal, as this term is defined in Rule 5 of Article 62 of this Code, although at the time of the publication of such laws a final sentence has been pronounced and the convict is serving the same General Penal Code of Iceland (1940, amended 2015) (English version) Law on Criminal Procedure (exerpts) (as of 2018) Ireland. Criminal Procedure Act (2010, amended 2018) Criminal Justice Act (2013, amended 2018) Criminal Law Act (1997, amended 2019) Italy. Criminal Procedure Code of the Republic of Italy (Part II) (Italian version Declaratia recapitulativa se depune lunar, in conditiile prevazute la art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din. + Articolul 50 Alte tipuri de răspundere a Guvernului (1) Membrii Guvernului răspund civil, contravențional, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale prezentului cod

ICCJ decide: furtul de identitate online este - Vedem Jus

Art. 325 Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzatoare adevarului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoarea de la unu la 5 ani ART. 1 - Prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare. Prin urmare, în intervalul 20 mai 2014-3 iulie 2014, dispoziţiile art. 5 din Codul penal, în măsura în care permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 4 iulie 2014, întrucât legiuitorul nu.

EL DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DEL 325 DEL CODIGO PENAL. Según la jurisprudencia el tipo básico del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, recogido en el art. 325 del Código Penal , según la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2008 , que cita la STS 81/2008 de 13 de febrero , tiene los siguientes. Ofițerii SPIA, în colaborare cu Procuratura Anticorupție, în cadrul cauzei penale pornite conform elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(1), 325 alin.(1) Cod Penal, au documentat acțiunile pretins ilegale ale funcționarilor MAI și agenților economici care desfășoară activitate comercială pe teritoriul pieței Calea Basarabiei, mun DECIZIA nr. 224 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal şi art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - art. 335 alin

LEXD

Codul Penal 2021; Partea GENERALĂ Art. 325 (1) Procurorii din cadrul parchetului ierarhic superior pot prelua, în vederea efectuarii sau supravegherii urmaririi penale, cauze de competenta parchetelor ierarhic inferioare, prin dispozitia motivata a conducatorului parchetului ierarhic superior B1.Subiectul activ nemijlocit - este persoana care comite infracțiunea de abuz în serviciu, aceasta putând fi numai o persoană fizică: a) art. 289 alin.1 cod penal, este considerat funcționat public, în sensul legii penale, și astfel poate comite infracțiunea de luare de mită, persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără remunerație, exercită

Art. 326 Noul Cod Penal Falsul în declaraţii Falsuri în ..

Art. 1 Juicio previo LEY 27.063, 8 de Febrero de 2019 Código Procesal Penal Artículo 1 CPP Nadie puede ser condenado sin un juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, que se de la Nació Reglementarea in Vechiul Cod de Procedura Penala (din 1968) Art. 326: Ascultarea celorlalte parti (1) Dupa ascultarea inculpatului se procedeaza la ascultarea celorlalte parti. Dispozitiile art. 322-324 si 325 alin. 1 se aplica in mod corespunzator si la ascultarea acestora

Art. 324 CNPP Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria el 5 de marzo de 2014 Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 324 Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días sig de la Federació art. 236, 324 si 325 din Codul penal din considerentul cä aceste bancnote nu sunt recunoscute de cätre Republica Moldova si de alte state sträine. Totodatä, în cazul infractiunii preväzute de art. 236 din Codul penal, actiunea de fabricare a unor asemenea bancnote ruble Transnistrene false poate f LE0000181837_20021212. Párrafo 2.º del artículo 224 introducido por el artículo tercero de la L.O. 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores («B.O.E.» 11 diciembre).Vigencia: 12 diciembre 2002 - cereri de suspendare a executării silite conform art. 484, art. 507, art. 512, art. 701 şi art. 719 Noul Cod de procedură civilă, art. 300/1, art. 325 Cod de procedură civilă; introduse pe cale separată, precum şi cele formulate în cadrul contestațiilor la executare, care din motive obiective nu au putut fi soluționate de către judecătorul titular al completului de judecată. Art. 10 - Interzicerea analogiei. Art. 11 - Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri. Art. 12 - Libertatea de a dispune. Art. 13 - Renuntarea la drept. Art. 14 - Buna-credinta. Art. 15 - Abuzul de drept. Art. 16 - Vinovatia. Art. 17 - Eroarea comuna si invincibila. CAPITOLUL IV - Publicitatea drepturilor, a actelor si.

CODUL PENAL 21/06/1968 - Portal Legislati

Astrologie: Casele astrologice, pe-nteles. Ca si semnele zodiacale, denumite Casele cerului, Casele Pamantului sunt tot in numar de 12 si fiecare dintre ele corespunde unui domeniu concret, terestru al existentei fiecaruia dintre noi. Deseori asculti predictiile astrologice si nu stii cum sa interpretezi cand auzi ca o planeta sau mai multe se. Penal (Lema Barreiro, Fallos, 296:364). Pero reputó inconstitucional, por arbitrario, el tope de edad de setenta y cinco años para ejercer como notario (Franco, Fallos, 325:2968), o la inhabilitación preventiva de éste, a raíz de un pro- ceso penal, si tiene una dilación desmesurada (Juzg Ordinul 325/2021 ( privind modificarea şi completarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare. Dosar 32977/325/2017 din 27.12.2017 - Judecătoria Timișoara, obiect conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP), categorie Penal, stadiul Fon

---------- Notă ────────── *) Aprobat prin ORDINUL nr. 1.226/C din 15 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 1 iunie 200 Acts 1989, 71st Leg., ch. 678, Sec. 1, eff. Sept. 1, 1989. Amended by Acts 1993, 73rd Leg., ch. 900, Sec. 2.02, eff. Sept. 1, 1994. The statutes available on this website are current through the 86th Legislature, 2019. The Texas Constitution is current through the amendments approved by voters in November 2019. In 2018 the section headings to. Kentucky Revised Statutes. Includes enactments through the 2020 Regular Session. The KRS database was last updated on 06/27/2021. TITLE I SOVEREIGNTY AND JURISDICTION OF THE COMMONWEALTH. CHAPTER 1 BOUNDARIES. CHAPTER 2 CITIZENSHIP, EMBLEMS, HOLIDAYS, AND TIME. CHAPTER 3 GRANTS TO UNITED STATES OF LANDS AND RIGHTS TO ACQUIRE

Codul Penal 2021 actualizat. Partea GENERALA • Titlul I - Legea penala si limitele ei de aplicare art. 1 - 14 Capitolul I Art. 325 Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzatoare adevarului, în scopul de a fi utilizate în. - Codul penal (2009): art. 5, art. 39, art. 40 Curtea c onstată că în operaţiunea de contopire a celor două pedepse stabilite în acest dosar cu pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată definitiv printr - o sentinţ Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. 325 din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii. In concluzie, societatea neplatitoare de TVA nu. (4) al art. 278 din Codul fiscal. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. 325 din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii. Retroactive effect of penal laws. - Penal laws shall have a retroactive effect insofar as they favor the person guilty of a felony, who is not a habitual criminal, as this term is defined in rule 5 of article 62 of this Code, although at the time of the publication of such laws a final sentence has been pronounced and the convict is serving the.

Art. 375 Noul Cod Penal Ultrajul contra bunelor moravuri ..

— Penal laws shall have a retroactive effect in so far as they favor the person guilty of a felony, who is not a habitual criminal, as this term is defined in rule 5 of article 62 of this Code, although at the time of the publication of such laws a final sentence has been pronounced and the convict is serving the same. ARTICLE 23 Article 324, as Article 325 Article 325, as Article 326 Article 326, as Article 327 SECTION 62. Article 327 of the same Code is hereby renumbered and amended to read as follows: Art. 328. Penalties penal. În acest sens, manualul este conceput ca principalul factor de formare a ansamblului competenţelor profesionale necesare integrării în câmpul mun-cii. Conștienţi de faptul că Partea specială a dreptului penal constituie una dintre disciplinele fundamentale pentru viitorii juriști, autorii manualului a The statutes available on this website are current through the 86th Legislature, 2019. The Texas Constitution is current through the amendments approved by voters in November 2019

Art. 320 Noul Cod Penal Falsul material în înscrisuri ..

CODUL PENAL 17/07/2009 - Portal Legislati

 1. Noul Cod Penal actualizat (1).pdf. CODUL PENAL din 17 iulie 2009 009 (* (*actualizat*) (LEGEA nr. 286) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL FICIAL nr. 510 din 24 iulie 2009 Data intrarii in vigoare : 1 februar bruarie 2014 Forma actualizata valabila la data de : 14 februarie 2014 Prezenta forma actualizata este ste valabila va.
 2. THE INDIAN PENAL CODE _____ ARRANGEMENT OF SECTIONS _____ CHAPTER I INTRODUCTION PREAMBLE SECTIONS 1. Title and extent of operation of the Code. 2. Punishment of offences committed within India. 3. Punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within, India. 4. Extension of Code to extra-territorial offences. 5
 3. al Code (Strafgesetzbuch - StGB) Full citation: Cri
 4. arbitrary detention (art. 124 of revised penal code of the philippines ) october 12, 2018 warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained (art. 129 of revised penal code of the ) october 12, 201
 5. al-law code. The name is often abbreviated KK.. Modern Polish legal history has seen the introduction of three penal codes: in 1932; in 1969, during the communist era; and in 1997. The last of those has been amended 101 times.. The Penal Code, with the Penal Procedure Code and the Fiscal Penal Code, together make up Poland's cri

Section 325 Air pollution: Section 325a Causing noise, vibrations and non-ionising radiation: Section 326 Unauthorised waste management: Section 327 Unauthorised operation of facilities: Section 328 Unauthorised handling of radioactive substances and other hazardous substances and goods: Section 329 Endangering protected area Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova No. 122-XV of March 14, 2003 (Special Part), Art. 275 item 6), Art. 276 cod_pr_penala_275_276-en.pdf AN ACT REVISING THE PENAL CODE AND OTHER PENAL LAWS Act No. 3815 December 8, 1930 The Revised Penal Code of the Philippines Preliminary Article — This law shall be known as The Revised Penal Code Da ação penal Ação pública e ação privada Art. 102. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. § 1° A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art Nr : 634 Data intrarii in vigoare : 23.11.201

 1. al matters and extradition entered into by OAS member states. A DICTIONARY of legal terms commonly used in connection with mutual assistance in cri
 2. DECIZIA nr. 322 din 9 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal şi ale art. 246 din Codul penal din 1969 V: 323. D.C.C. nr.323/09-05-2017 DECIZIA nr. 323 din 9 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. (2) lit
 3. al by reason of its being done with a cri
 4. DE: Vielen Dank, dass Sie sie die Website des Bundesrechts aufgerufen haben; sie ist nur mit einem Javascript-fähigen Browser verfügbar

ART. 325 Noul Cod Penal 2014 Falsul informatic Falsuri în ..

 1. This Act shall be called the Pakistan Penal Code, and shall take effect throughout Pakistan. 2. Punishment of offences committed within Pakistan. Every person shall be liable to punishment under this Code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within Pakistan. 3
 2. Din jurisprudenţa CCR 139 din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Codul penal Art. 298 Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin.
 3. CODUL PENAL AL ROMÂNIEI. 2006 Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996. Codul penal a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968 si a mai fost republicat în Buletinul Oficial nr
 4. pentru completarea art. 195 din Codul penal - la data de 1 februarie 2014: L. nr.58/2008: pentru completarea art. 258 din Codul penal - la data de 1 februarie 2014: O.U.G. nr.198/2008: privind modificarea şi completarea Codului penal - la data de 1 februarie 2014: L. nr.93/201
 5. Cdigo Penal Brasileiro - Parte Especial Art. 250 a Art. 361. TTULO XI DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA CAPTULO I DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONRIO PBLICO CONTRA A ADMINISTRAO EM GERAL Peculato Art. 312 - Apropriar-se o funcionrio pblico de dinheiro, valor ou qualquer outro bem mvel, pblico ou particular, de que tem a posse em razo do cargo, ou desvi-lo, em proveito prprio ou alheio.

COD PENAL (A) 05/02/2017 - Portal Legislati

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost întocmit, ieri, un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal. Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot. Art. 323 Código Procesal Penal Procedencia Ley 11.922 23 de Enero de 1997 Código Procesal Penal Artículo 323 El sobreseimiento procederá cuando: 1) La acción penal se ha extinguido. 2) El hecho investigado no de la Provincia de Buenos Aire LEGEA REPUBLICII MOLDOVA Codul penal al Republicii Moldova Nr.985-XV din 18.04.2002 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.128-129/1012 din 13.09.2002 PARTEA GENERALĂ Capitolul I CODUL PENAL ŞI PRINCIPIILE APLICĂRII LUI Articolul 1.Legea penală a Republicii Moldova (1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova. (2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drep alin. 1—4 din Codul penal..... 9-10 Decizia nr. 1.372 din 26 octombrie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 2 ș În cursul zilei de astăzi, 10 ianuarie 2018, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a dispus prin ordonanță, în temeiul art. 325 alin. 1 din Codul de procedură penală, preluarea de către Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Parchetul de pe.

COD PR. PENALA 01/07/2010 - Portal Legislati

Art. 5. - (1) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, la art. 61 şi 82 din prezenta lege, precum şi infracţiunile prevăzute în legi speciale, ca modalităţi specifice ale infracţiunilor prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, şi la art. 61 şi 82 din. o del Pacto de San José de Costa Rica? Tal presunta diferencia se explica porque cuando se redactó el texto de lo que después sería el actual art. 75, inc. 23, aún no se había aprobado la cláusula que dio rango constitucional al Pacto de San José. En definitiva, según el mensaje del constituyente, el amparo a la persona por nacer comienza desde la concepción (ver Diario de Sesiones. Art. 235 CPCC Ley 17.454, 27 de Agosto de 1981 Código Procesal Civil y Comercial Artículo 235 CPCCN La guarda será decretada por el juez del domicilio de la persona que haya de ser amparada, con inter de la Nació

Deschiderea unui cont pe rețelele de socializare cu numele

Falsul informatic - MH La

 1. Un șofer le-a propus polițiștilor 20
 2. ART. 326 Noul Cod Penal 2014 Falsul în declaraţii Falsuri ..
 3. Art. 325 do Código Penal - Decreto Lei 2848/4